Vem får bostadsrätten - särkullbarn eller efterlevande maka?

2021-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA
En bostadsrätt ägs av ett gift par. köpeavtalet visar att var och en av parterna äger 50% av bostadsrätten. Maken dör och frågan är då om den efterlevande hustrun då ärver en del av andelen från sin avlidne man. Mannen har en son från ett tidigare äktenskap som är arvinge.Tack för svaret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som sker med den med hustrun samägda bostadsrätten när maken avlider och när maken även har ett särkullbarn.

Allmänna utgångspunkter

Rättsreglerna som besvarar din fråga återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). Som utgångspunkt ska en bodelning göras mellan makarna när äktenskapet upplöses, vilket sker då en make avlider (1 kap 5 §, 9 kap 1§ ÄktB). Detta innebär att egendomen som fanns inom äktenskapet ska delas mellan din moder och din faders dödsbo, och det är det senare som är kvarlåtenskapen som utgör arvet efter fadern.

Bodelning

Det som ingår i bodelningen är makars giftorättsgods (10 kap 1§ ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1§ ÄktB). Enskild egendom är enskild om det omfattas av 7 kap 2§ ÄktB, exempelvis om det angetts i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild. Jag uppfattar inte utifrån informationen i frågan att det finns något äktenskapsförord eller liknande utan kommer i mitt svar utgå från att egendomen är giftorättsgods och att bostadsrätten därmed ska ingå i bodelningen som giftorättsgods.

Vid bodelningens andelsberäkning delas all egendom lika (11 kap 3 ÄktB), och baserat på andelsberäkningen ska en lottläggning ske, 11 kap 7§ ÄktB. Här bestäms "vem som ska få vad" mellan dödsboet och den efterlevande. Både dödsboet och den efterlevande har rätt att i första hand få sin egen egendom på sin lott (11 kap 7§ andra meningen ÄktB).

Möjliga scenarion

Här uppkommer främst två scenarion enligt mig, med reservation för att det finns fler;
Om det finns mycket egendom i boet, kan den efterlevande hustrun få bostadsrätten på sin lott, så länge dödsboet kompenseras med lika mycket värde på sin lott. Om detta sker, kommer inte bostadsrätten finnas i den kvarlåtenskap som utgör arv. Istället kommer annan egendom träda i dess ställe så värdet på arvet kommer inte förändras.Om det exempelvis inte finns mycket egendom i boet, så kan 50% av bostadsrätten hamna på dödsboets lott. Om detta sker, kommer även 50% av bostadsrätten att gå i arv.

Efterlevande makes arvsrätt och särkullbarn

Den efterlevande maken ärver före andra arvingar, om inte de arvingarna är särkullbarn till den avlidne, 3 kap 1 § ÄB, 3 kap 1§ andra meningen ÄB. Då har dessa rätt att få ut sin andel direkt eller välja att avstå till förmån till den efterlevande maken. Baserat på de två olika scenarierna ovan kan utfallet här bli olika – som särkullsbarn kan du både få rätt till del i bostadsrätten alternativt inte. Oavsett har du dock alltid rätt till samma värde ur kvarlåtenskapen,

Sammanfattning

Särkullbarnet kan komma att ärva del i bostadsrätten men detta beror på vad som hamnat på dödsboets lott i bodelningen. Om dödsboet fick annat värde från giftorättsgodset, så kommer bostadsrätten hamna hos efterlevande maka och inte särkullbarnet. Finns inget testamente som reglerar att arvinge har rätt till specifik egendom har man inte rätt att kräva viss egendom ur kvarlåtenskapen utan man har rätt till en andel av kvarlåtenskapen.

Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg!

Vänligen,

Nora Friberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95801)