Vem ärver vad? Särkullbarn och efterlevande make

2021-07-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Särkullsbarn och arv mellan makar. Jag är gift och bor tillsammans med maka i hyresrätt, har varsin bil och övrigt bohag som får plats i en trea. Vi har två barn vardera utanför äktenskapet och inga gemensamma barn. Jag har ca 700 k på bank och ISK. Min fru har 400 k på bank. Hur beräknas mina/våra tillgångar om jag går bort och vi inte har testamente och vem eller vilka ärver vad?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

BODELNING
Om du och din maka inte har ett äktenskapsförord så kommer ni behöva upprätta en bodelning. Ditt dödsbo och makan kommer således dela lika på ert giftorättsgods, men det omfattar inte er enskilda egendom om sådan finns (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Bodelning äger rum före arvsskiftet (23 kap. 1 § andra stycket).

Om du och din maka inte har några skulder som ska räknas av och om all er egendom är giftorättsgods så kommer ni addera all ert giftorättsgods och sedan dela lika på det. Däremot har en efterlevande make/maka valet att hoppa över steget där makarna slår ihop sina giftorättsgods och delar lika på dem. Den efterlevande maken/makan har alltså valet att begära att vardera sida enbart tar sin andel av giftorättsgodset och därmed inte slår ihop giftorättsgodset och således inte har en likadelning (12 kap. 2 § ärvdabalken).

En hyresrätt kan inte åsättas ett värde och kommer således inte kunna ingå som ett belopp i bodelningen. Däremot kan det komma att bli så att efterlevande maken övertar hyresrätten.

Svaret på frågan hur bodelningen kommer gå till och hur mycket vardera sida får beror alltså på om ni har några skulder som ska räknas av, om ni har egendom som är enskild egendom och om efterlevande make väljer att ha eller inte ha en likadelning av giftorättsgodset.

ARV
Särkullbarn är bröstarvingar och har rätt att få ut sin arvslott direkt när deras förälder går bort (2 kap. 2 § ärvdabalken). Detta avser både förälderns enskilda egendom samt den giftorättsgods som denne får med sig från bodelningen. Särkullbarnen till din maka har däremot inte rätt att ärva dig.

Även efterlevande make/maka har rätt till arv. Denne har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt den räcker, få ut egendom som tillsammans med värdet som denne fick ut från bodelningen motsvarar ett värde av fyra av vid dödsfallet gällande prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). År 2021 motsvarar ett prisbasbelopp 47 600 kronor.

Svaret på frågan vad särkullbarnen får är således beroende på hur bodelningen utspelar sig då den måste äga rum före arvskiftet. Särkullbarnens arv kommer däremot beräknas på både giftorättsgodset och den enskilda egendomen om sådan finns. Svaret på frågan vad din maka får i detta fallet är att som efterlevande maka har hon alltid rätt till arv som, så långt kvarlåtenskapen räcker, tillsammans med giftorättsgodset motsvarar fyra prisbasbelopp.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (664)
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?
2021-08-11 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (95746)