Vem ärver om man har särkullbarn?

2019-02-19 i Särkullbarn
FRÅGA
Om jag som har två vuxna barn gifter om mig - och inte får några barn tillsammans med nya partnern. Vem ärver då om jag dör utan testamente?Hur mycket kan jag påverka med testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att om man är gift ska ens kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken vid dödsfall.

Detta gäller dock inte om någon av makarna har egna barn (s.k. särkullbarn). Om den make som avlider har egna barn, som alltså inte är gemensamma, ska denne makes kvarlåtenskap tillfalla barnen och inte den efterlevande maken. Det följer av 3 kap 1 § andra meningen ärvdabalken (hädanefter ÄB)

I ert fall innebär detta att din nya partner inte skulle ärva någonting från dig, utan allt skulle gå direkt till dina barn.

Det finns dock en möjlighet för dina barn att avstå sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken (dvs din nya partner) enligt 3 kap 9 § ÄB. Dina barn skulle då ha rätt till arv från din nya partner när denne avlider. Arvet skulle i sådana fall motsvara den kvot som de avstod från av din kvarlåtenskap.

Ett avstående av arv måste göras frivilligt av barnet varför ett testamente eventuellt vore bättre för att ekonomiskt skydda den efterlevande maken.

Hur mycket du kan påverka genom ett testamente

Förutsatt att testamentet är upprättat korrekt får du testamentera bort allt, förutom dina bröstarvingars rätt till laglott.

Laglotten motsvarar hälften av arvslotten enligt 7 kap 1 § ÄB.

Detta kan förtydligas med ett exempel:

Låt säga att A avlider och efterlämnar 1 000 000 kronor. A har barnen B och C. A har upprättat ett testamente som föreskriver att så mycket som möjligt av A:s kvarlåtenskap ska gå till D.

B och C har som nämnt rätt till sina laglotter vilket då blir: 1000 000/2 = 500 000 kronor.

Dessa 500 000 ska då också delas lika mellan B och C. Deras laglotter blir då 250 000 kronor vardera.

Slutsats

Du kan testamentera bort hälften av din kvarlåtenskap. Resterande halva delas lika mellan dina barn.

Observera att laglottsskyddet bara gäller gentemot bröstarvingar. Andra arvingar kan göras helt arvslösa genom ett testamente.

Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1191)
2021-06-23 Vilken betydelse får ett testamente för särkullbarnens arvsrätt?
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?

Alla besvarade frågor (93333)