Vem ansvarar för fel och vad krävs för att få häva ett köp?

2020-04-22 i Köplagen
FRÅGA
Min dotter sålde sin ponny och har ett köpekontrakt. Köparen röntgade ben och det gjordes en besiktning utan anmärkning. ATG där besiktningen gjordes berömde ponnyn som mycket bra. Köparen informerades om att ponnyn haft kotledsinflammation en gång. Nu vill köparen häva köpet då där är något fel på hoven. Har inte sett något vet intyg på detta. Köparen bytte hovslagare - sa att han var felskodd - trots att veterinär tidigare sagt att han var bra skodd. Sen började dom träna terräng - hoppträning - och tävlade 6 veckor i rad - från LD till LB med placeringar och felfria ritter.Hur ska min dotter klara ut detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår det som att din dotter sålde sin ponny som privatperson och att det inte skett genom förmedling av något företag. Jag förstår det också som att din fråga handlar om hur ni ska hantera köparens krav eller önskan att häva köpet. Till att börja med reder jag ut situationen rent rättsligt utifrån det du berättar, och därefter svarar jag på frågan vad ni kan göra.

Vem ansvarar för fel?
En köpare kan som huvudregel inte åberopa ett fel som hen känt till vid köpet (20 § Köplagen (KöpL)). Det betyder att om ni berättat om kotledsinflammationen ger den henom inte rätt till några anspråk. Det är också så att fel som beror på köparen inte heller kan åberopas (30 § KöpL), vilket vad jag kan bedöma utifrån det du skriver innebär att om endera terräng- och hoppträningen eller den nye hovslagaren är orsak till felet på hoven så kan köparen inte heller åberopa det felet. Generellt sett krävs det också ganska mycket för att få häva ett köp och i ert fall får jag intrycket att köparen sannolikt inte har rätt ens till något av de mildare anspråken (t.ex prisavdrag) som skulle komma först. Jag skulle t.ex. säga att ATG-intyget talar starkt för att felet inte uppstått under tiden ponnyn var din dotters. Dessutom är det så att köpare har en undersökningsplikt efter köpet som innebär att sådant som köparen borde ha märkt vid den undersökningen (som måste göras tämligen omgående efter köpet) har hen i de flesta sammanhang bara några dagar på sig att reklamera (31-32 § KöpL) även om det funnits ett fel som beror på säljaren.

Allt detta är dock också beroende på vad som står i kontraktet. Om det där finns bestämmelser i form av garantier från er sida eller förlängd reklamationstid eller liknande kan det påverka reglerna ovan. Dock bör det fortfarande vara så att fel som beror på köparen eller som köparen känt till vid köpet inte kan ligga till grund för varken hävning, prisavdrag eller något annat.

Vad kan ni göra?
Det ni bör göra är helt enkelt att meddela köparen att hen inte har någon som helst rätt att varken häva köpet eller hålla er ansvariga för fel som uppkommit efter köpet och att ni inte kommer betala tillbaka eller ersätta någonting. Förhoppningsvis accepterar köparen då läget och släpper sina anspråk och skulle situationen förvärras får ni meddela att ni går till polis om inte kontakterna upphör.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1333)
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel
2021-04-07 Fel i bostadsrätt
2021-04-05 Hur får jag tillbaka pengar efter en ej levererad vara
2021-04-02 Varan överensstämmer inte med det som har marknadsfört, kan det anses som fel på varan?

Alla besvarade frågor (91059)