FrågaÖVRIGTPUL/GDPR18/10/2018

Vart i lagen står det att om man köper en TV går man med i ett avtal om att lämna ut ens personuppgifter?

Ni svarar här (https://lawline.se/answers/har-radiotjanst-ratt-att-ta-kontaktuppgifter-fran-tv-forsaljare) att jag ingår ett avtal som säger att jag samtycker till att lämna ut mina uppgifter (sälja då det är vad radiotjänst sa till mig när jag frågade hur de fick mina uppgifter, de hade köpt dem av mediamarkt).

Vart i lagen står det att OM man köper en TV går man med i ett avtal om att lämna ut ens personuppgifter? Jag tycker det låter helt galet och de utbildningar vi har haft om GDPR så måste man enligt minsta kravet ge samtycke till detta. Köpa en TV är inte att ge samtycke, det är att köpa en TV. Sen vem den är till är orelevant då denna fråga handlar om samtycke eller ej. Enligt era kommentarer så har jag gett samtycke vilket jag inte har gjort. Jag har köpt en TV.

Vänligen förklara med tillhörande lagtext så jag vet vart i lagen det står att vid köp av TV gäller inte vanliga lagar om vad som måste vara med i ett kvitto utan då gäller allmän kännedom av lagar och då behöver inte GDPR bevisas eller samtyckas.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag tror att formuleringen i frågan du refererar till kanske gjorde den rättsliga grunden för utlämnandet av dina personuppgifter lite otydlig. Enligt GDPR finns det många grunder för en laglig behandling av personuppgifter och inte bara samtycke. I det här fallet fäller det inte samtycke, utan en rättslig förpliktelse. När jag skriver behandling av personuppgifter betyder bland annat att samla in personuppgifter och att lämna ut dem till någon annan (Artikel 4.2). Alla hänvisningar till artiklar i svaret syftar på artiklarna i GDPR.

Ett uttryckligt samtycke är bara en av flera grunder för laglig behandling av dina personuppgifter

Ett uttryckligt samtycke från dig som får dina uppgifter registrerade är en grund för laglig behandling av dina personuppgifter (Artikel 6.1.a). Förutom samtycke finns det flera andra grunder. En av dessa grunder är om den personuppgiftsansvariga har en rättslig förpliktelse som den bara kan uppfylla genom att behandla dina personuppgifter (Artikel 6.1.c).

Butiken som säljer TV:n får behandla dina personuppgifter, eftersom de har en rättslig förpliktelse

I ditt fall är det företaget som sålde TV:n som är personuppgiftsansvarig. Företag som säljer TV-apparater och andra TV-mottagare har en skyldighet enligt lag att varje månad lämna ut uppgifter till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) om försäljningen av TV-mottagare. De måste lämna tillräckligt mycket uppgifter för att RIKAB ska kunna fastställa din avgiftsskyldighet (lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 8 §). För att kunna uppfylla den här skyldigheten måste TV-försäljaren både samla in och lämna ut dina personuppgifter till RIKAB.

Ditt uttryckliga samtycke för själva behandlingen av personuppgifterna krävs alltså inte enligt GDPR, eftersom företaget som du köper TV:n av måste samla in och lämna ut dina personuppgifter enligt lag. Genom att du köper en TV blir det en nödvändighet för försäljaren att samla in och lämna vidare dina uppgifter till RIKAB. Svaret du refererar till syftar egentligen på det här.

Radiotjänsten får samla in dina uppgifter, eftersom det krävs för deras myndighetsutövning

Att RIKAB får samla in dina uppgifter från TV-försäljarna på det här sättet grundas på att det är nödvändigt för deras myndighetsutövande och att det är för allmänhetens intresses skull (Artikel 6.1.e). RIKAB gör alltså inte heller fel enligt GDPR när de begär ut dina personuppgifter från företaget som säljer TV:n till dig.

Krav på allmän kännedom om lagar

Det sista jag vill ta upp är det du nämner i slutet av frågan. Alltså kravet på att känna till lagar i allmänhet. Det finns inte något uttryckligt krav på dig att känna till det exakta innehållet i svensk lag. Däremot brukar man förutsätta att du som medborgare känner till lagen i landet. Det här betyder att till exempel att du inte kan komma undan ansvar för något med ursäkten att du inte visste vad som står i lagen. Ett exempel på det här inom samma tema är att du själv också är skyldig att lämna information till RIKAB när du har köpt en TV (lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 8 §). Du är skyldig att uppfylla den här och liknande plikter oavsett om du känner till själva paragrafen i lagen eller inte.

Det här betyder också att man inte behöver bevisa gällande lag för dig. Gällande lag är gällande lag för alla oavsett om du känner till den eller inte. Eftersom behandling av personuppgifter enligt GDPR inte alltid kräver ett samtycke finns det alltså situationer då dina personuppgifter behandlas utan att du är fullt medveten om det, men som ändå är fullt laglig enligt GDPR.

Sammanfattningsvis har alltså företaget som säljer TV:n till dig en rättslig förpliktelse att lämna ut information till Radiotjänst för att de ska kunna fastställa din skyldighet att betala TV-licens. Det här kräver att de samlar in och lämnar ut dina personuppgifter och det är tillåtet enligt GDPR utan ditt samtycke. Radiotjänsts behandling av dina personuppgifter är tillåten, eftersom det krävs för deras myndighetsutövning. Det spelar inte någon roll om du faktiskt känner till innehållet i GDPR eller inte för att det här ska gälla. Gällande lag är alltid gällande lag, även om du inte är medveten om den.

Jag hoppas att läget har klarnat lite med det här svaret. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”