Vårdnadshavares bestämmanderätt och byte av skola

Hej

Jag har min 12 åring hos mig på heltid, han bor hos sin pappa varannan helg fredag till tisdag som vi kommit överens om, nu vägrar sonens pappa att låta sonen byta skola som sonen själv vill då han bli mobbad på sin nyvarande skola och sedan så tror vi att den nya skolan har bättre arbetssett för pojken då han har en ADHD

Jag vet inte vad jag har rätt till men jag tycker att det är på barnen ska lyssna på och sonen har uttryckt sig att han verkligen vill byta skola, jag frågade pappan till sonen för ett tag sedan och då sa han ok så jag har sökt till skona men när det mesta var klart då ändrade sig hans pappa och vägrar skriva på papper för skolbyte.

Nu har jag en väldigt ledsen son hemma och vet inte vad jag ska göra

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att du och din sons pappa har delad vårdnad. Som utgångspunkt måste ni i egenskap av vårdnadshavare fatta beslut gemensamt för att en åtgärd i fråga om er sons personliga angelägenheter ska kunna komma till stånd. Om någon av er motsätter sig en åtgärd så innebär det att den inte kan genomföras, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Skulle någon av er dock vara frånvarande på grund av exempelvis sjukdom så får den andra vårdnadshavaren ensam fatta beslut under förutsättning att det vore olägligt att skjuta upp fattandet av beslutet. Eftersom byte av skola dock är av ingripande betydelse för barnet så får inte en vårdnadshavare ensam fatta beslut i frågan, även om den andre vårdnadshavaren är frånvarande, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Villkoret ”uppenbarligen” ställer med andra ord upp höga krav för att en vårdnadshavare ensam ska kunna fatta beslut i frågan om val av skola i en sådan situation (Föräldrabalk 6:13 andra stycket).

Eftersom ni båda är vårdnadshavare och din sons pappa vägrar gå med på att låta sonen byta skola så kan inte bytet genomföras. Dessvärre finns inga lagstadgade möjligheter att tvinga någondera av er till något denne inte vill. En lösning är att ni vänder er till kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av Föräldrabalk 6:18 första stycket och Socialtjänstlag (2001:453) 5:3 första stycket, punkt 1. En annan, mer drastisk, lösning är helt enkelt att du väcker talan för att få till stånd en ändring i vårdnaden så att du anförtros ensam vårdnad och kan på egen hand fatta beslut om din sons skolgång (Föräldrabalk 6:5 första och tredje styckena). Vad som är barnets bästa är avgörande för rättens bedömning i en sådan fråga (Föräldrabalk 6:2 a första stycket). När rätten avgör vad som är barnets bästa så är den för övrigt skyldig att ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a tredje stycket). Eftersom HD har uttalat att en trettonårings synpunkter, vars utveckling motsvarar dennes ålder, bör tillmätas stor vikt i en fråga om vårdnad så torde din tolvårige sons synpunkter på liknande sätt väga tungt om denne vill ha en ändring i vårdnaden för att han ska få möjlighet att gå på den skola som han själv anser är bra för honom (jämför exempelvis domarna i NJA 1988 s. 488 och NJA 1995 s. 398). I vårdnadsfrågan ska dock rätten också fästa särskilt avseende på din och din sons pappas samarbetsförmåga rörande er son (Föräldrabalk 6:5 andra stycket). Om ert samarbete i fråga om aspekter som inte har med er sons skolgång löper problemfritt så kan det tala emot att det vore för din sons bästa att du får ensam vårdnad.

Sammantaget går det inte att definitivt uttala sig om vilken bedömning rätten kommer att göra, med hänseende till att vad som är barnets bästa avgörs från fall till fall. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till en byrå inriktad på familjerätt, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens Jurist via länken http://lawline.se/boka, om du vill lägga fram din sons situation i större detalj och få en mer tillförlitlig prognos för hur rätten kan ställa sig till en eventuell talan om ändring i vårdnaden.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000