Vårdnad och faderskap

2017-07-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Kan en mamma vägra fylla i gemensam vårdnad trots att man fyller i faderskap när ett barn är rätt? Jag o sambon har gemensam vårdnad till ett tidigare barn och han har alltså faderskap till detta barn. Nu har vi en 4 månaders bebis som vi ännu inte skickat in papper om faderskap till. Av olika anledningar vill jag inte förvägra honom faderskap till detta barn men behålla egen vårdnad om bebisen. Kan jag som mamma ha egen bestämmanderätt om detta eller har pappan rätt till gemensam vårdnad om han fastställs som får till barnet?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge hittar du i Föräldrabalken (FB) 6 kap.

Hur vårdnaden ser ut vid ett barns födsel beror på om föräldrarna är gifta eller inte. Om föräldrarna är gifta står barnet från födseln under vårdnad av båda föräldrarna. Om föräldrarna inte är gifta vid födseln står barnet under vårdnad av modern ensam, FB 6 kap. 3 §.

Det verkar som att du och dina barns pappa inte är gifta utan endast är sambor, vilket innebär att du som mamma står som ensam vårdnadshavare till ditt barn. Faderskapet är inte direkt kopplat till vårdnaden vilket innebär att du kan bekräfta faderskapet utan att barnets pappa går in som gemensam vårdnadshavare.

Däremot kan vårdnaden av ett barn ändras i efterhand. En ändring kan ske genom avtal, vilket dock förutsätter att föräldrarna är överens, eller genom beslut av domstol. Om barnet står under vårdnad av en av föräldrarna eller båda och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, ska domstolen besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna, FB 6 kap. 5 §. Detta innebär alltså att om ditt barns pappa vill ha gemensam vårdnad över barnet kan han vända sig till domstolen som sedan får göra en prövning. Vid denna prövning ska domstolen främst ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Viktigt att veta är också att för alla beslut rörande barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande, FB 6 kap. 2 a §. Domstolen får alltså göra en lämplighetsbedömning utifrån vad som är bäst för barnet och sedan besluta hur vårdnaden ska se ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94276)