Vapenfrågor om skottlossning och förvaring/transport av vapen m.m.

2017-03-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Jag vet att dessa vapenfrågor är ganska svåra frågor men att många undrar vad som egentligen är lagligt och inte. Vore skönt att få det klargjort en gång för alla.Jag har sett och hört att folk skjuter lerduvor i skärgården. Men är det lagligt? Vart får man övningsskjuta med jaktvapen utöver på skjutbanor? Min vän har en egen liten ö i Stockholms skärgård, skulle det vara lagligt att skjuta lerduvor där? En annan vän har också ett landställe i skärgården, sjötomt och skyddat från grannar osv. Skulle man skjuta lerduvor där? Eller om man skulle ställa en lerduvekastare på en båt, vore det ok att skjuta från den?En annan fråga gällande transport av vapen: Om jag bor i staden X men arbetar i staden Y och jag dessutom jagar i staden Y får jag då ta med mig bössan på morgonen från X och arbeta i Y och förvara vapnet i bilen innan jag skall jaga på kvällen i Y?Låt oss säga att jag skall jaga i skärgården. Får jag förvara vapnet i segelbåten vid en övernattning (Jag hinner ju inte hem). Tack så hemskt mycket på förhand,Hälsningar,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det finns egentligen inga definitiva lagregler som man kan använda sig av för att svara på dina frågor som handlar om var man får vara och skjuta. Skytte utanför skjutbana är ganska oreglerat. Detta bygger på tanken och reglerna om att en markägare ska få disponera sin egen mark hur denne vill. Skottlossning som sker utanför skjutbana får i huvudsak endast ske utom detaljplanerat område och på egen mark eller med markägares tillåtelse (om man inte har tillstånd från polisen). Så vad som gäller i skärgården kan jag inte riktigt ge ett rakt svar på.

I ordningslagen (1993:1617) 3 kapitlet 6 § första stycket står följande: Sprängning och skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd av Polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av detaljplan. Vad som är ”detaljplanerat område” är upp till varje kommun att bestämma.

Spontant känns det inte riktigt okej att sätta en kastare på en båt och sedan skjuta från den. Men detta svar har jag inget lagstöd för.

När det gäller skytte med jaktvapen (alltså inte bara hagel) så får man skjuta på sin egen mark ifall marken befinner sig utanför detaljplanerat område. Detta förutsätter dock att man inte har några fasta installationer (exempelvis skjutbänkar eller fast monterade lerduvekastare) för då räknas det som skjutbana och blir tillståndspliktigt enligt ordningslagen 3 kapitlet 6 § tredje stycket. Definitionen av skjutbana finns i RPSFS 2000:26 FAP 525-1 (Polisens föreskrifter) 1 kapitlet 1 §.

Det finns även en reglering om hur mycket man får skjuta varje år. Jag tror att det är 5000 skott men jag har inget lagstöd för det heller.

När det gäller dina frågor om skytte på egen mark och i skärgården så rekommenderar jag att du vänder dig till polisen för definitiva svar då den här typen av frågor är svåra att greppa ibland. Det är polisen som utfärdar vapenlicenser enligt vapenlagen 2 kapitlet 2 §. Med anledning av detta så borde polisen kunna ge mer exakta svar.

Förvaring och transport av vapen är tydligt reglerat i vapenlagen (1996:67). Så när det gäller dina frågor om förvaring och transport av vapen, så är det enklare att svara på dessa.

I vapenlagen 5 kapitlet 1 § står följande: Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den.

I vapenlagen 5 kapitlet 2 § står följande: När skjutvapen inte brukas, ska de förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsutrymme.

I vapenlagen 5 kapitlet 6 § står följande: Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutvapen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs eller i fordon på allmän plats.

I RPSFS 2009:13 FAP 551-3 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen) 17 kapitlet 1 § (sida 44 i dokumentet) står följande: Enligt 5 kapitlet 1 § i vapenlagen är den som innehar skjutvapen eller ammunition skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den.

Med "uppsikt" menas att innehavaren ska ha omedelbar kontroll över vapnet eller ammunitionen.

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen 17 kapitlet 8 § står följande: Vid tillfälligt kortare avbrott i uppsikten i samband med förflyttning av skjutvapen i bil ska vapen som går att dela förvaras delat eller vara försett med ett godkänt vapenlås. Om vapen förvaras delat ska vital vapendel tas med. Vapen som inte går att dela ska vara försett med godkänt vapenlås. Både delat vapen och vapen försett med godkänt vapenlås ska förvaras väl gömt i bilen eller på annat sätt placeras så att stöld eller annat missbruk förhindras.

Med "godkänt vapenlås" menas ett sådant lås som uppfyller de krav som uppställs i klass 3 för hänglås och hänglåsbeslag.

Att låta vapnet ligga i bilen under arbetsdagen är inte ett tillfälligt kortare avbrott i uppsikten och därmed inte tillåtet. Det finns ett allmänt råd till uttalandet i 17 kapitlet 8 § i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen som lyder såhär: Vad som sägs i 17 kapitlet 8 § gäller t.ex. när en vapeninnehavare är på väg till jaktmarken och gör uppehåll i färden för att tanka eller äta eller under pågående jakt tillfälligt lämnar ett vapen i en bil.

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen 17 kapitlet 13 § står följande: Ett vapen som medförs i samband med jakt eller tävling till en plats, exempelvis en jaktstuga eller en skjutbana, där det saknas tillgång till säkerhetsskåp eller motsvarande ska, om det tillfälligtvis lämnas utan tillsyn, delas och den vitala delen tas med. Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömd och under betryggande lås. Delas ett vapen och medtas en sådan vital vapendel för vilken tillstånd till innehav inte erfordras, t.ex. framstock till hagelgevär, ska vapnets huvuddel förvaras väl gömd och försedd med ett godkänt vapenlås. Ett vapen som inte kan delas ska vara väl gömt, fastlåst och försett med ett godkänt vapenlås.

Om du ska förvara ditt vapen i en segelbåt så är det ju lugnt om du själv är i segelbåten och hela tiden har koll på vapnet. Om du låser exempelvis ingångarna och gömmer vapnet så är det ju lugnt. Eller ännu hellre, ligger ut en bit så att ingen kan ta sig ombord.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1329)
2021-09-23 Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?

Alla besvarade frågor (95852)