Vad utgör ofredande?

FRÅGA
Väktare gripa för ofredande?Hej. Är det (praktiskt) möjligt för en väktare att gripa en person för ofredande?Jag är medveten om att ofredande har fängelse i straffskalan och därmed tekniskt möjligt. Men var drar man gränsen?Är tex en bilist som aktivt hänger på tutan för att störa väktare/näringsidkare tillräckligt? Spela mycket hög musik för att provocera? Blockera pumpar på en mack osv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Allmänt och ordningsvakter och väktare

Jag vill börja med att påpeka att det är skillnad på ordningsvakter och väktare. En ordningsvakt utbildas och förordnas av polisen. Ordningsvakter lyder alltså under polismyndigheten. Ordningsvakters rätt att använda tvångsmedel finns reglerade i olika författningar, bland annat polislagen (via rättegångsbalken) och ordningsvaktsförordningen.

Väktare är dock anställda av bevakningsföretag och lyder under länsstyrelsen och besitter inte samma befogenheter som en ordningsvakt gör vad gäller tvångsmedel. Istället förlitar sig väktare på tvångsmedel som alla medborgare besitter, nämligen envarsgripande (RB 24:7 2 st) som lyder "om den som begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får gripas av envar". Eftersom du specifikt skriver väktare utgår jag från att det är en väktare det handlar om i det här fallet.

Allmänt om ofredande

Ofredande är ett straffbelagt brott som i brottsbalken (BrB 4:7) definieras som "den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år".

Det finns alltså tre olika rekvisit.

Fysiskt antastande Utsätta någon för störande kontakter Hänsynslöst agerande

Om ett utav dessa är uppfyllda är rekvisiten för ofredande uppfyllda. Det ska tilläggas att det endast är gärningar som kan orsaka kännbara fridskränkningar som omfattas av straffansvar. Det förutsätts normalt sett att det handlingen utgör ett angrep på den en person privata sfär som en person kan sägas ha rätt att hålla fredad. För det andra krävs det att den angripne uppfattar angreppet (antingen vid det aktuella tillfället eller vid ett senare tillfälle). Slutligen krävs uppsåt för handlingen och att den angripne uppfattar angreppet.

Var går gränsen för ofredande?

Det är svårt att göra en gränsdragning av vad räknas till ofredande men en förutsättning är att gärningen ska innefatta en kännbar fridskränkning. Det finns vissa gärningar som kan vara ovälkomna, otrevliga eller annars obehagliga men som den enskilde rimligen måste tåla. Av den anledningen måste bedömningen göras i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilde målsägande.

Jag kan nämna några exempel som omnämnds i juridisk litteratur:

Allvarligt skrämma någon Skrämma någon genom höga ljud eller pyroteknik (exempelvis fyrverkeri) Filma någon på ett påträngande sätt Förfölja någon upprepande kontakter via telefon eller internet som uppfattas störande på grund av sitt antal eller på grund av när och hur det sker.

Dessa är typiska handlingar som kan vara brottsliga under förutsättning att det varit fråga om kännbar fridskränkning samt uppfyller de subjektiva rekvisit (den angripne uppfattar angreppet) i straffbestämmelsen samt täcks av uppsåt hos gärningsmannen.

Om jag ska kommentera dina exempel så kan jag säga att en bilist som aktivt tutar på någon annan för att störa utgör en typiskt handling som kan omfattas av straffbestämmelsen. Likväl att spela för hög musik för att provocera. Det sista exemplet skulle också kunna täckas av bestämmelsen beroende på omständigheterna i fallet. Som sagt, en individuell bedömning måste göras och de nämnda exemplen utgör sådana typiska handlingar som kan betraktas som ofredande och kan vara vägledande för vad som utgör ofredande.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (886)
2020-02-18 Inspelning av samtal - Vad gäller?
2020-02-18 Vad kan jag göra när jag och min partner trakasseras av mitt ex?
2020-02-16 Vad krävs för att brottet grov fridskränkning ska bli aktuellt?
2020-02-15 Stalkning och olaga förföljelse

Alla besvarade frågor (77204)