Vad utgör förtal

FRÅGA
Jag har sagt upp mig från mitt gamla jobb. Fick höra av en fd arbetskamrat att enhetschefen kommit in på ett avdelningsmöte och sagt att jag blivit uppsagd. Jag finner det oerhört kränkande för det är att misstänkliggöra mig som person och min arbetsprestation. Jag har 3 vittnen i detta samt ett protokoll från vår Personal försörjnings nämnd som styrker att jag sagt upp mig på egen begäran. Har gett personen i fråga möjlighet att be om ursäkt och göra en dementi utan framgång. Är det ens lönt att jag försöker förtalsanmäla detta?Jag mår fruktansvärt dåligt av detta och mitt rykte blir ju förstört i hela organisationen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag först och främst att redogöra för de förutsättningar som krävs för att brottet förtal ska anses vara uppfyllt. Därefter kommer kraven att jämföras med den situation som du har blivit utsatt för.

Vad är förtal?

En person döms för förtal om denne pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning, se 5 kap. 1 § Brottsbalken.

1: Det ska för det första vara en uppgift som lämnas, uppgiften måste inneha ett visst krav på bestämdhet. Det är oklart var gränsen för bestämdheten går men, uppgiften måste ta sikte på något som den utpekande (du i ditt fall) har gjort, gör eller möjligen kan tänkas göra.

2: För det andra ska uppgiften som lämnas vara ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Uppgiften som lämnas ska typiskt sätt leda till skada, eller var av sådan art att det typiskt sätt kan framkalla negativa uppfattningar och reaktioner hos andra. Vid denna bedömningen saknar det betydelse om uppgiften som lämnas är sann eller inte, man ser snarare till innehållet i uppgiften och vilka konsekvenser det kan medföra.

3: För det tredje förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den som uppgiften avser. I lagtexten står det andras missaktning. Det innebär att, om en själv mottar ett meddelande, mejl eller samtal som inte kommer till en tredje persons kännedom, kan det inte utgöra förtal. Detta eftersom man inte kan utsättas för andras missaktning. Det föreligger därmed ett krav på spridning.

I Ditt fall - Vad gällande ditt fall så är detta spridande av information och kan anses utgöra information som är tänkt att väcka missaktning. Detta är dock osäkert då generellt sätt menas med missaktning sådant som knarkande eller information om ens sexuella aktivitet. Detta är dock information som kan väcka missaktning, det framställs ju som att du var en dålig anställd och förtjänade att få sparken. Missaktning bör därför vara aktuellt även i ditt fall. Sedan har detta spridit till andra människor, i en social grupp där människor känner igen dig. Det innebär att alla 3 krav för förtal faktiskt är uppfyllda. Det är därför möjligt å din sida att väcka åtal för förtal. Ta gärna kontakt med några av våra kära jurister här på Lawline för vidare rådgivning om just detta.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?