Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?

2021-02-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Om ingen bodelning är fixad efter 5 år efter skilsmässan pga att den ena parten sätter kämpar i hjulet. Hur slår man sig fri? Ingen ting hjälper inte en rättegångar.?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Ansöka om att få en bodelningsförrättare

Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upphör ska en bodelning ske mellan makarna. Din före detta partner kan således inte vägra bodelning eftersom lagen föreskriver att en bodelning ska ske (9 kap. 1 § ÄktB). Om ni inte kan komma överens kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare förordnad av rätten. Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen (17 kap. 1 § ÄktB). Ansökan om förordnande av bodelningsförrättare ska ges in till en tingsrätt som är behörig att pröva tvister om bodelning mellan makarna (17 kap. 2 § ÄktB).

Bodelningsförrättaren ska utreda vilka egendom som ska bli föremål för bodelning och i första hand försöka få er att enas. Om bodelningsförrättaren inte lyckas får er att komma överens får hen tvångsvis bestämma hur bodelningen kommer se ut och underteckna bodelningsavtalet (17 kap. 6 § ÄktB).

Bodelningsförrättarens rätt till arvode och ersättning

Bodelningsförrättaren har rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter. Kostnaderna ska betalas av er, hälften var. Bodelningsförrättaren kan vid bodelningen bestämma en annan fördelning, om någon av er genom vårdslöshet eller försummelse orsakat ökade kostnader eller om era ekonomiska förhållanden ger särskild anledning till det (17 kap. 7 § ÄktB).

Tidsfrist för bodelning

Lagen föreskriver ingen tidsfrist inom vilken en bodelning måste ske mellan två makar. I tidigare rättsfall har Högsta domstolen dock underkänt rätten att påkalla bodelning med hänvisning till att lång tid har förflutit sedan äktenskapsskillnaden. I de fallen har det dock varit fråga om längre tid än fem år och i ett annat fall godkände Högsta domstolen att bodelning påkallades tio år efter äktenskapsskillnaden (NJA 1993 s. 570, RH 2003:41 och NJA 2009 s. 437). Att det har gått fem år sedan ni skilde er torde därmed inte hindra dig från att påkalla en bodelning, ni bör dock se till att bodelningen ske snarast.

Råd till er

I första hand skulle jag råda er att ta kontakt med din före detta partner och försöka komma överens med denne om att genomföra en bodelning. I andra hand, om personen inte är samarbetsvillig, kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare förordnad av domstolen. Detta kommer dock att innebära extra kostnader för både dig och din före detta partner då bodelningsförrättaren har rätt till arvode och ersättning för sina utgifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96421)