Vad säger lagen om en pappas rätt att träffa sin dotter?

2019-02-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min sambos ex undanhåller barnet från pappan. Han får inte träffa sin snart tvååriga dotter på egen hand. Utan hon ska alltid vara med och de ska alltid ske i hennes bostad. Hon lämnar iväg dottern till andra vänner/bekanta/dagis så fort de är något. Pappan Min sambo vill ha dottern men han får inte för henne pga av att han är tillsammans med mig. (Barndomsvän till henne från början)Vad säger lagen?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om umgänge mellan förälder och barn finns i föräldrabalken (FB), vilket är den lagen som jag kommer att förhålla mig till i mitt svar.

Om barnets föräldrar var gifta med varandra vid tiden då hon föddes, FB 6 kap 3 §, eller om pappan anmäldes som barnets vårdnadshavare till socialtjänsten eller Skatteverket i samband med födelsen så är båda föräldrarna vårdnadshavare, FB 6 kap 4 §. Detta är det vanligaste, jag utgår därför från att båda föräldrarna är vårdnadshavare i mitt svar.

Har din sambo rätt att träffa sin dotter?

Det finns ingen generell rätt för din sambo att träffa sin dotter enligt svensk lag. Däremot finns ett antagande om att ett barn mår bäst av att ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar enligt principen om barnets bästa, FB 6 kap 2a §. Dessutom har barnet rätt att umgås med den förälder som det inte bor hos, i detta fallet din sambo. Umgänget kan då ske antingen genom att barnet och pappan träffas eller genom kontakt via telefon. Det är båda föräldrarna gemensamt som ska ansvara för att detta sker, FB 6 kap 15 §.

Hur din sambo kan gå tillväga för att få träffa sin dotter mer regelbundet

Det som din sambo kan göra för att få träffa sin dotter oftare och i andra sammanhang än hemma hos sitt ex är att skriva ett avtal med barnets mamma om hur umgänget ska fördelas mellan dem. Detta görs i samband med samarbetssamtal hos familjerätten som är en del av socialtjänsten. Avtalet ska vara skriftligt och utförligt beskriva hur umgänget ska fördelas mellan föräldrarna, det vill säga när barnet ska vara var, hur hämtning och lämning ska ske m.m. Avtalet ska godkännas av familjerätten för att vara giltigt, FB 6 kap 15a §.

Om din sambos ex inte vill medverka till samarbetssamtal och skriva ett umgängesavtal så har din sambo även möjlighet att ansöka till domstol om umgänge med sitt barn, FB 6 kap 15a §. I sådana fall blir det domstolen som avgör hur umgänget ska fördelas och se ut. Jag vill dock tillägga att detta är en jobbig och tidskrävande process, både för föräldrar och för barnet. Därför rekommenderar jag starkt att försöka att komma fram till ett umgängesavtal i första hand.

Din sambo kan ta kontakt med familjerätten via mejl eller telefon, ni bör hitta kontaktuppgifter på kommunens hemsida. De kommer sedan att kunna hjälpa honom med hur han ska gå vidare.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3322)
2019-05-24 Har man rätt till sin särbos inkomst?
2019-05-19 Bär makar ett delat ansvar för varandras skulder?
2019-05-18 Enskild vårdnadshavare och den andre vill inte medverka
2019-05-11 Vad innebär gemensam vårdad?

Alla besvarade frågor (69301)