FrågaÖVRIGTPUL/GDPR28/07/2020

Vad omfattas av kamerabevakningslagen?

Med tanke på att den gamla kameraövervakningslagen (2013:460) upphävdes för ungefär två år sen så finns det ju nya bestämmelser kring hur man får filma allmänna platser och områden utanför sin bostad/privata mark.

I den gamla kameraövervakningslagen så står det såhär:

"Tillstånd till kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde."

Det verkar dock inte finnas något liknande i den nya som utfärdades 2018. Hur ser det ut nu? Får man filma t.ex. trottoaren utanför sitt hus med kameror som placerats i huset eller utanför på sin egna mark. Måste man ha tillstånd? Ska man informera folk om att man filmar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det kommer till kameraövervakning av din privata bostad omfattas det av det så kallade privatundantaget, vilket gör att kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen inte behöver tillämpas. Vad som omfattas av detta undantag är begränsat till att övervakningen sker inne i det privata hemmet eller din tomt. Riktas däremot kameran mot någon annans tomt eller en plats dit allmänheten har tillträde, såsom trottoar eller vägen utanför ditt hus, omfattas det av bestämmelserna.

Riktas kameran mot sådan plats utanför din tomt krävs att du som filmar informerar om detta och anger dina kontaktuppgifter då du som filmar blir personuppgiftsansvarig för de som kommer med på bild. Detta innebär även att du måste uppfylla flera krav enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen samt ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Jag råder dig därmed att se till så att din kamera enbart filmar inom din tomt och privata bostad alternativt att ansöka om tillstånd för att undvika sanktionsavgifter.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin GidingRådgivare