Vad krävs för prövningstillstånd i hovrätten?

2019-03-06 i Adoption
FRÅGA
HejVi har en tjej på 32 år som vi har försökt att adoptera.Hon har ingen kontakt med sina biologiska föräldrar och har inte haft detta sen barnsben.Hon har haft det väldigt jobbigt men känner sig trygg hos oss.Nu fick vi avslag hos tingsrätten."Av utredningen framgår att A.A och B.B känt C sedan början 2012,det vill säga sju år. C var då 25 år. Deras relation har endast pågått under C:svuxna liv och A.A och B.B kan därför inte anses ha uppfostrat henne.Tingsrätten betvivlar inte att A.A och B.B och C har byggt upp engod relation. Tingsrätten bedömer dock att deras relation inte sådan att den kan utgöragrund för en adoption. Det finns därför inte förutsättningar för tingsrätten att beviljaA.A och B.B ansökan."Det står att detta kan överklagas men man måste ha prövningstillstånd.Hur fungerar det ?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man beviljas prövningstillstånd.


För att målet ska prövas av hovrätten måste du överklaga tingsrättens dom. I detta överklagande måste det finns uppgifter om:

1, vilket mål som överklagas

2, den ändring i beslutet som yrkas

3, grunderna för överklagandet

4, de omständigheter som åberopas till stöd för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd

5, de bevis som åberopas och ange vad som ska styrkas med varje bevis.

Detta följer av 52 kap 3 § rättegångsbalken (hädanefter RB)

Som du ser i punkt 4 måste det åberopas stöd för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd.

Vad krävs för att hovrätten ska bevilja prövningstillstånd?

Det finns fyra olika grunder som var och ett av de gör att hovrätten kan meddela prövningstillstånd. Åtminstone en av dessa måste finnas med i ert överklagande och godkännas av hovrätten för att de ska ta upp målet. Dessa fyra grunder är enligt 49 kap 14 § RB:

1, Ändringsdispens – uppfylls om det finns skäl för hovrätten att betvivla att tingsrätten meddelat en korrekt dom

2, granskningsdispens – om det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens beslut utan en fullständig omprövning

3, prejudikatsdispens – om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas, dvs ditt mål måste ha ett principiellt viktigt intresse.

4, extraordinär dispens – om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Det är svårt att få prövningstillstånd i hovrätten, men det är inte omöjligt. I ert fall är det mest sannolikt att om prövningstillstånd skulle meddelas så är det för att hovrätten finner att tingsrätten kommit fram till fel beslut (se punkten 1). Övriga punkter tycks vara svårare att uppfyllda i ert fall eftersom det verkar som att tingsrätten motiverat sin dom på sedvanligt sätt. Rättsläget är dessutom klart varför prejudikatsdispens sannolikt inte kommer att meddelas. Högst troligt föreligger inte heller några sådana synnerliga skäl som skulle ge upphov för extraordinär dispens.

Oavsett de höga kraven som ställs kan det ändå vara värt att försöka överklaga. Tänk då på att motivera överklagandet väl och ta med allt som måste finnas med i ett överklagande.

Jag hoppas mitt svar varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (458)
2019-08-19 Har adopterade barn arvsrätt efter de biologiska föräldrarna?
2019-08-11 Hur går jag tillväga om jag vill bli adopterad av min styvförälder?
2019-08-08 Kan min biologiska pappa adoptera tillbaka mig?
2019-07-30 Adoption krav

Alla besvarade frågor (72111)