Vad krävs för att flytta och bosätta sig i Sverige?

Jag bor i USA och är Amerikansk medborgare. Min fru är svenska och jag har adopterat hennes 15 år gammal son. Kan vi flytta till Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna flytta och bosätta dig i Sverige krävs det att du (amerikanska medborgaren) beviljas ett uppehållstillstånd. Detta kräver att du uppfyller åtminstone en av flera olika grunder för uppehållstillstånd. Detta behöver inte din svenska maka eller hennes 15 åriga son uppfylla, då hon är svensk medborgare och sonen troligtvis erhållit svenskt medborgarskap vid födseln, se lagen om svenskt medborgarskap 2 §.

I Utlänningslagen (UtIL) 5 kap. finns reglerna kring uppehållstillstånd och de olika uppehållsgrunderna som finns.

Eftersom det finns många olika grunder för uppehållstillstånd kan jag inte bedöma alla grundligt. Detta är även svårt då din fråga inte omfattar mycket information. Däremot, från det lilla jag vet, så skulle uppehållstillstånd via anknytning eventuellt vara tillämpligt i ert fall, se 5 kap. 3 § p. 1 UtIL. Troligtvis är den första punkten aktuellt i ert fall, däremot krävs det att ni uppfyller flera krav för att aktualisera detta lagrum.

Det finns fyra krav:

(a) äktenskaps- eller sambokravet (5 kap. 3 § p. 1)

(b) bosättningskravet (5 kap. 3 § p. 1),

(c) försörjningskravet (5 kap. 3b §) och

(d) bostadskravet (5 kap. 3b §):

(a) Äktenskapskravet

Det framgår i din fråga att ni är gifta, ni uppfyller alltså detta krav.

(b) Bosättningskravet

Det krävs att din svenska maka är bosatt i Sverige för att kunna ansöka via anknytningsuppehållstillstånd. Det framgår i din uppgift att din svenska fru inte bor i Sverige men avser att flytta dit tillsammans med dig och barnet. Enligt domstolsavgöranden måste inte din fru bo i Sverige för att uppfylla detta krav; det räcker nämligen med att din maka uttrycker en konkret avsikt att bosätta sig i Sverige inom en snar framtid för att uppfylla detta krav (se domstolsavgörandet MIG 2007:36 här och Migrationsverket vägledning här).

Förutsatt att din fru framhåller en sådan avsikt när ni ansöker om ditt uppehållstillstånd, bör ni uppfylla detta krav.

(c) Försörjningskravet

Detta innebär att anknytningspersonen (Din fru) måste kunna försörja sig själv och dig, se 5 kap. 3b UtIL. Däremot, är det möjligt att ni undantas från detta krav eftersom anknytningspersonen (Din fru) är svensk medborgare, se 5 kap. 3c § UtIL.

Jag vet inte ifall ni uppfyller detta krav, enklast skulle vara för er att kontakta Migrationsverket för vägledning och när ni fyller ut uppehållstillståndsansökan.

(d) Bostadskravet

Tätt sammanknutet med det föregående försörjningskravet, så innebär detta krav att bostaden måste vara av tillräcklig storlek och standard för er familj. Det finns inga krav på att ni måste köpa en bostad, ni kan alltså hyra en bostad men denna måste godkännas av Migrationsverket. Ni måste också kunna visa att ni har en bostad för minst ett år framåt i tiden, se Migrationsverkets vägledning.

Slutsats

Som du kan se ovan krävs mycket förberedelser innan ni kan flytta och bosätta er i Sverige. En prövning måste ske av Migrationsverket för att utreda ifall ni uppfyller kraven ovan; om ni gör det kan du erhålla uppehållstillstånd. Det finns andra viktiga saker att tänka på, exempelvis att uppehållstillståndsansökan måste skickas in och beviljas innan du reser in till Sverige, se 5 kap. 18 § UtIL.

Eftersom det finns många krav samt att det i slutändan är Migrationsverket som gör prövningen som bedömer ifall du kan erhålla uppehållstillstånd bör ni:

(1) Kontakta Migrationsverket om era alternativ och vilken grund för uppehållstillstånd som är närmast till hands att söka (ex. via anknytning till din fru, men även till din adoptivson).

(2) och därefter ansöka om uppehållstillstånd (detta kan troligtvis även ske via en ambassad eller generalkonsulat i USA) till dig.

Jag hoppas mitt svar gav er lite insyn i ansökningsprocessen! Återkom gärna till Lawline om ni har några ytterligare frågor, däremot rekommenderar jag er att kontakta Migrationsverket för frågor kring ansökningsprocessen.

Många vänliga hälsningar,

Victoria AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000