Vad kan man göra när ensam vårdnad för en part har beviljats?

2017-11-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om vad man kan göra i denna situation. En man och en kvinna var gifta, och mannen misshandlade kvinnan. Kvinnan ansökte då om äktenskapsskillnad, flyttade och tog med sig de gemensamma barnen. Mannen ansökte om delad vårdnad, detta beviljades. Mamman samarbetar med att lämna över barnen de tider som mannen krävt (varannan helg och varje onsdag). Barnen börjar vägra gå till pappan, de kräks, skriker och gömmer sig. Mamman följer dock domslutet ändå. Mannen ofredar kvinnan varje gång han lämnar barnen, samt smsterroriserar henne (200 sms/dygn). Mannen förtalar också kvinnan genom att påstå att kvinnan är psykisk instabil samt att hon inte samarbetar. Mannen ansöker sedan om enskild vårdnad och beviljas detta. Mamman söker umgänge med barnen, han tillåter två timmar med övervakning. Sms-terrorn fortsätter pågå. Hjälp, vad kan man göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Handlingsalternativ för modern

Vad modern kan göra är följande:
1. Väcka talan i tingsrätten och yrka gemensam eller ensam vårdnad - avgöranden i vårdnadsmål vinner nämligen aldrig laga kraft vilket innebär att de alltid kan prövas på nytt. Domstolen kan då fastställa den ensamma vårdnaden, eller komma fram till att en annan vårdnadsform ska gälla. Observera att barnets bästa alltid är avgörande för frågan om vem som får vårdnad, samt att domstolen inte får besluta om gemensam vårdnad ifall båda föräldrar motsätter sig detta.

2. Vända sig till Familjerätten i den kommun som familjen bor i. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal, tanken med dessa är att föräldrarna ska kunna reda ut vårdnadsfrågor och komma överens utan domstolsinblandning. Eftersom att vårdnadsfrågan i detta fall redan är avkunnad i domstol en gång, och föräldrarna inte verkar ha en god relation, kan det dock vara så att detta handlingsalternativ inte är det ultimata.

3. Polisanmäla mannen. Det faktum att han ofredar henne när barnen avlämnas och skickar ett stort antal sms kan utgöra ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. I ett mål från tidigare i år fälldes en kvinna för ofredande, då hon skickat ett stort antal sms till en annan person (Mora Tingsrätt, mål nr 138-17, 2017-09-20).

Lycka till med allt! Tveka inte att kommentera under denna fråga om du har någon ytterligare fundering.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?