Vad kan jag göra om någon har tagit lån i mitt namn?

Hej! Har fått reda på att min sambos mamma har tagit lån i hans namn. Detta har skett utan min sambos medgivande. Nu är det han som står och betalar massa pengar som han inte ens har spenderat. Vad gör man??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstått det har din sambos mamma tagit lån i din sambos namn. Ni undrar nu vad ni kan göra åt detta. Inledningsvis kommer jag att redogöra för ett antal brottstyper som kan bli aktuella för att sedan ge er konkreta råd på vad ni kan göra.

Är det brottsligt att ta lån i någon annans namn?

Det finns ett flertal brottstyper som kan träffa situationen när någon tar lån i en annan persons namn. De vanligaste är: bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken (BrB)), urkundsförfalskning (14 kap. 1 § BrB) och olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6 b § BrB). Då jag inte känner till alla omständigheter kan jag tyvärr inte bedöma om din sambos mamma har gjort sig skyldig till något av brotten. Jag kommer därför att allmänt redogöra för vad dessa brott innebär. 

Bedrägeri

Bedrägeri innebär att någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är (9 kap. 1 § BrB). 

Urkundsförfalskning

Urkundsförfalskning föreligger om någon obehörigen skriver eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, det vill säga att det finns en risk för förväxling med en äkta urkund (14 kap. 1 § BrB). Ett exempel på urkundsförfalskning är när någon förfalskat någon annans namn på lånehandlingar utan att ha fått samtycke. 

Olovlig identitetsanvändning

Olovlig identitetsanvändning innebär till sist att någon genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne (4 kap. 6 b § BrB). 

Vad kan du och din sambo göra?

I och med att din sambos mamma kan ha begått brott när hon har tagit lån din sambos namn är min rekommendation att ni för det första gör en polisanmälan. Ni kan läsa mer om var och hur ni kan göra en anmälan på polisens hemsida, tryck här. Har ni några bevis i form av dokument, lånehandlingar, kontoutdrag m.m. som styrker att det inte var din sambo som tog lånet är det viktigt att dessa sparas och lämnas till polisen. Om åklagaren anser att det finns tillräcklig bevisning efter förundersökningen ska åtal väckas. Din sambos mamma kan då dömas och din sambo kommer på så vis inte längre att stå på lånet. För det andra bör ni kontakta banken som beviljat lånet och berätta vad som har hänt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo