Vad kan jag göra om det uppstår ett motorfel på en helt ny bil?

2021-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte en helt ny bil som efter 3veckor och 50 mil visade sig ha ett allvarligt motorfel och nu står den på verkstad hos bilfirman. Kan bilfirman återköpa bilen om jag köper en ny bil hos dem men en annan modell och lägger pengar emellan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares (företag) ansvar gentemot konsumenter. Konsumentköplagen är som huvudregel tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL). Däremot går det bra att avtala om villkor som är mer förmånliga än vad som framgår av lagen, exempelvis i fråga om garanti och öppet köp. Begreppet "återköper" används inte i lagen, däremot har du som konsument rätt till ett antal andra påföljder om en vara är felaktig.

Vilka påföljder kan en konusment göra gällande?

Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva/reklamera köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd (22 § KKöpL).

BIlfirmans rätt till att avhjälpa felet

Företaget har rätt till att i första hand avhjälpa felet eller genomföra en omleverans innan du kan häva/reklamera köpet. Detta förutsätter dock att avhjälpande/omleveransen kan ske inom rimlig/skälig tid och utan väsentlig kostnad och olägenhet för dig som konsument. Vad som utgör "skälig tid" beror lite från fall till fall, men vanligtvis ska avhjälpande eller omleveransen ske inom ett par veckor. Eftersom du vill att företaget ska "återköpa" bilen kan det vara enklast att du begär en omleverans istället för en reparation, men då har du tyvärr ingen rätt till att få en annan modell. Omleverans innebär att du att kommer få en ny, felfri bil av bilfirman. Om du vill köpa en annan modell till ett högre eller lägre pris kan du ta upp det med bilfirman och komma fram till en lösning avseende betalningen, dock finns det som nämnt ovan ingen direkt stöd i lagen som ger dig rätt till att få en annan modell vid omleverans. Tänk på att företaget antagligen har rätt till att avhjälpa felet d.v.s. reparera bilen istället för att vidta omleverans om det passar företaget bättre. (27 § KköpL).

Möjligheten att häva köpet

Om du häver köpet kommer båda parternas prestationer att återgå, d.v.s. du kommer få tillbaka pengarna du betalade för bilen och företaget kommer ta tillbaka bilen. För att kunna häva köpet måste det handla om ett väsentligt/allvarligt fel. Eftersom du skriver att det rör sig om ett allvarligt motorfel på en ny bil så antar jag att detta krav är uppfylld. Tänk på att du endast har rätt till att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte ha skett inom en skälig tid efter du reklamerade varan (se stycket ovan). (28 § och 29 § KKöpL).

Skadestånd och täckningsköp

Om köpet hävs och du har behövt göra ett täckningsköp (vilket innebär att du köper samma felfria vara av ett annat eller samma företag) till ett högre pris, kan du eventuellt kräva skadestånd av företaget. Skadeståndet ska motsvara ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen, om täckning köpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Du kan också kräva skadestånd för andra kostnader, såsom att du behövt använda en lånebil eller annan typ av transport medan du inte hade tillgång till bilen. Du kan alltså kräva skadestånd i kombination med att du häver köpet (32 § och 33 § KKöpL).

Glöm inte att du också kan kräva prisavdrag istället för att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig. Detta kan ses som ett alternativ om du inte vill häva köpet (28 § KKöpL).

Anmälan till ARN

Om företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1294)
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

Alla besvarade frågor (96475)