Vad kan jag göra när mitt ex hängt ut mig som våldtäktsman?

FRÅGA
Hej!Mitt ex skriver och säger till mina vänner att jag har misshandlat och våldtagit henne i ett års tid, vilket är total osanning. Bad hennes vän att förmedla att hon skulle sluta ljuga och sprida rykten för ca. 2-3 månader sedan men det fortsätter och hon säger till fler och fler att jag har lagt hand på henne. Befinner mig i Vietnam och vet inte vad jag ska göra för att hon ska sluta sprida dessa rykten. De kommer snurra runt i min vänkrets och flera har redan tagit avstånd från mig baserat på vad hon sprider ut. Har du några tips om var jag kan vända mig för att få slut på detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Det som ditt ex ägnar sig åt utgör med stor sannolikhet ärekränkningsbrottet förtal, vilket regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. Av den paragrafen framgår det att en person som pekar ut någon som "brottslig" eller "klandervärd i sitt levnadssätt" gör sig skyldig till förtal, vilket kan bestraffas med böter eller fängelse i högst två år (om brottet är grovt). Enligt paragrafens andra stycke ska uppgiftslämnaren dock inte dömas om de aktuella uppgifterna var sanningsenlig och det därutöver var försvarligt med hänsyn till omständigheterna att kommunicera uppgifterna.

Baserat på din redogörelse har jag svårt att se någonting annat än att ditt ex, vid en rättslig prövning, skulle kunna dömas för förtal (det säger sig självt att våldtäkt både är "brottsligt" och ur ett socialt perspektiv djupt "klandervärt").

Frågan blir då vilka alternativ du har framåt. Enligt 5 kap. 5 § brottsbalken ska åklagare i normalfallet inte väcka åtal om förtal, då det anses vara ett brott där offret själv, vanligtvis, bör utkräva ansvar av förövaren.

Privat ansvarsutkrävande kan ske antingen genom ett enskilt åtal, till vilket man kan koppla ett skadeståndsanspråk, eller genom en renodlad civilrättslig process. I det senare fallet blir gärningsmannen "bara", om tingsrätten kommer fram till att förtal ägt rum, skyldig att utge skadestånd till offret. Vid "seger" i ett enskilt åtal kan gärningsmannen däremot både dömas för själva brottet, och tvingas betala böter till staten eller sitta i fängelse, och åläggas skadeståndsansvar gentemot offret.

Spontant kan det naturligtvis framstå som frestande att väcka ett enskilt åtal, eftersom de konsekvenser som drabbar gärningsmannen då kan bli hårdare. En sådan process riskerar att dock bli svårare att "ro i hamn", eftersom beviskraven generellt sett är betydligt högre i brotts- än tvistemål. Därför kan det vara smartare att lägga brottsaspekten åt sidan och inrikta sig helt och fullt på skadeståndsfrågan.

Min uppfattning är att du redan nu, givet att det finns dokumentation som styrker att ditt ex spridit ut anklagelserna, har ett mycket starkt potentiellt case. Ett alternativ är således att inleda en skadeståndsprocess i Sverige med hjälp av ett juridiskt ombud. Om du inte är intresserad av det just nu tycker jag att du tydligt ska framhålla för ditt ex att det hon ägnar sig med all sannolikhet utgör förtal och att du tänker agera rättsligt om det inte omedelbart upphör.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?