Vad kan jag göra för att kräva att ett arvsskifte går igenom när en dödsbodelägare vägrar?

2021-04-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Min svärmor är avliden. Några månader efteråt dog min svåger. Min make och brodern var enda barnen. Svärmors hus är sålt och vi har, tillsammans med vår advokat, upprättat arvskifte. När svågern, bosatt i Spanien sedan drygt 20 år, dog visade det sig att han varit gift med sin "sambo" i ca. 18 år. Änkan valde att göra bouppteckning i Spanien, vilken vi inte sett.Nu vägrar hon att skriva på arvskiftet (har muntligt godkänt det) p.g.a spanska skatteregler gör att hon ska få en skatt på arvet på ca. 1.500.000:- om hon lyfter arvet före 2023.Nu har vi läst på om arvsrätt och laglott. Finns det något att göra så att min make kan få ut sin laglott utan godkännande av änkan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I situationen av att en svensk medborgare bor i Spanien och avlider där så skall enligt huvudregeln spansk lagstiftning användas på arvskiftet så länge personen anses ha sin hemvist i spanien. Det går dock att reglera så att svensk lag gäller, då EU-medborgare kan välja att ett lands lagar vari dem är medborgare skall gälla, istället för landet vari dem har hemvist, detta görs genom ett speciellt lagvalsförordnande i testamentet och följer av Europas arvsföordning. Jag utgår dock ifrån att det i ert fall är svensk arvslag som gäller då det tyvärr inte ligger inom expresstjänstens ram att utreda spanska arvslagar, varav mitt svar alltså kan påverkas av att spansk lag eventuellt är den lag som skall tillämpas på området.

Svensk lag på området:

Ärvdabalken (ÄB).

Gäller ett muntligt godkännande av ett arvskifte?

Normalt sett så är även muntliga avtal lika bindande som skriftliga. När det kommer till arvsrätt och specifikt arvsskiften finns det dock formalia krav, det innebär att arvsskiftet måste undertecknas av alla dödsbodelägare för att det ska vara giltigt (23:4 ÄB). Därmed måste ni få änkans underskrift, vilket ni redan verkar ha förstått.

Laglotten

Ni nämner att ni har kollat upp laglotten, vilket innebär att en bröstarvinge har rätt till att minst få ut halva sin arvslott (7:1 ÄB), ifall det är så att bröstarvingen är ett särkullbarn sett till det äktenskap som fanns vid arvlåtarens dödsdag så har den rätt att få laglotten direkt. I det här fallet så är din man barn till den avlidne som jag förstår det, varav han är bröstarvinge och vad jag förstår det som är den som mamma var gift med inte heller din mans förälder, varav han räknas som särkullbarn sett till deras äktenskap. Därav bör han enligt svensk arvsrätt vara berättigat till att få ut minst sin laglott enligt svensk arvsrätt.

Vad kan man göra om man inte kommer överens om arvsskiftet?

Kräva jämkning för att få ut laglott

Att använda sig av laglottsregeln för att få ut sin laglott brukar mer handla om ifall testamentet är skrivet på ett sådant sätt att bröstarvingen inte har rätt att få ut sin arvslott, utan andra ska ärva före bröstarvingen. Då kommer laglottsregeln in som en skyddsregel och gör att bröstarvingen åtminstone får ut halva sin arvslott alltså sin laglott, vilken arvlåtaren inte har laglig rätt att testamentera bort till någon annan. Om man vill utkräva sin laglott måst man påkalla jämkning av testamentet, detta måste även göras inom sex månader från det att man erhållit testamentet. Det innebär att om mer än sex månader har gått från det att ni erhållit testamentet så har tidsfristen för din mans möjlighet att kräva jämkning av testamentet utgått (7:3 ÄB). Men om tidsfristen inte har gått ut så kan han påkalla jämkning genom att meddela den andra testamentstagaren att man vill ha jämkning, inom sex månader. Som jag sa tidigare så känns det dock inte som att det är den här situationen din man befinner sig i, då jag inte upplever att någon annan testamentstagare har ärvt det han borde ärva, utan han blir "enbart" hindrar att praktiskt få ut sin arvslott.

Ansöka om skiftesman hos domstol

Om man inte kommer överens om arvsskiftet så kan man ansöka om att få en skiftesman utsett av domstol (23:5 ÄB). Om man får en skiftesman utsedd så är det dennes uppgift att lösa tvister om skiftet och fördela arvet. Om ni hade en bouppteckningsman så skall denna automatiskt bli även skiftesman. Din man kan alltså gå till tingsrätten och ansöka om en skiftesman för att få hjälp att lösa denna tvist och förhoppningsvis få ut sitt arv, vilket är vad jag rekommenderar att han gör.

Låta arvstvisten avgöras i domstol

Om det är så att någon av er inte accepterar skiftesmannens beslut, eller om tvisten inte går att lösa så kan frågan tas upp i svensk domstol. Om man inte gillar skiftesmannens beslut så klandrar man det beslutet genom att väcka en klandertalan mot övriga dödsbodelägare eller genom att skicka en stämningsansökan till tingsrätten. En klandertalan måste väckas inom fyra veckor från delgivning av arvsbeslutet och det går inte att överklaga skiftesmannens beslut om den tiden överskrids, utan då börjar tvångsskiftet automatiskt att gälla.

Sammanfattning

Din man kan alltså ansöka om en skiftesman hos domstolen för att få igenom ett tvångsskifte, sedan går det även att avgöra frågan i domstolen, det kan dock bli en lång och dyr process, varav min rekommendation är att i första hand ansöka om en skiftesman. Tänk dock på att det kan finnas lagstiftning i Spanien som påverkar detta, och tyvärr ligger det inte inom ramen för expresstjänsten att utreda spanska arvslagar, utan då rekommenderar jag dig att vända dig till en advokat eller jurist som är expert på spansk arvsrätt.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om det uppstår några följdfrågor är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet!

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (669)
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?
2021-09-29 Kan skulder ärvas?
2021-09-28 Vad utgör lösöre och vad händer om en dödsbodelägare vägrar att skriva på arvskiftet?

Alla besvarade frågor (96356)