Vad ingår i arv efter sambo?

Vem ärver min farbror Han var sambo med en kvinna som har en dotter. De hade testamente. Hon skall ärva honom men inte han henne. Nu är min farbrors kvinna död. Och hennes dotter efterarvinge. Ärver min farbrors sambos dotter allt nu? Hela fastigheten etc?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du undrar dels vem som ärver efter din farbrors sambo, dels vad som ingår i arvet. 


Vem ärver efter din farbrors sambo? 

Du nämner att det inte finns något testamente enligt vilket din farbror ärver efter sin sambo. Finns det inget testamente ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen, som finns i 2 kap. ärvdabalken (ÄB). Sambor ingår inte i den legala arvsordningen, vilket betyder att din farbror inte har någon rätt att ta del av arvet. Den legala arvsordningen är uppdelad i arvsklasser. Det fungerar så att om det finns arvingar i den första arvsklassen ärver den eller dessa hela kvarlåtenskapen. Saknas arvingar i den första arvsklassen går arvet vidare till nästa arvsklass, etc. Såsom du nämner har din farbrors sambo en dotter. Arvlåtarens bröstarvingar, d.v.s. barn till arvlåtaren, tillhör den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Det är alltså din farbrors sambos dotter som kommer ärva efter din farbrors sambo. 


Vad ingår i arvet efter din farbrors sambo? 

När en sambo avlider upplöses samboförhållandet (2 § första stycket tredje punkten sambolagen) och den efterlevande sambon kan då begära att bodelning görs (8 och 18 § sambolagen). Detta måste ske senast när bouppteckningen förrättas. Så länge det inte finns något avtal om annat, är det endast den s.k. "samboegendomen" som ingår i bodelningen (3 § sambolagen). Till samboegendomen hör sambors gemensamma bostad eller bohag som förvärvats för gemensam användning, t.ex. gemensamt hus, möbler, köksutrustning och liknande. Egendom som inte förvärvats i detta syfte tillhör samborna enskilt och kommer inte att ingå i en bodelning. Bodelningen går till så att värdet av samboegendomen läggs samman och eventuella skulder kopplade till samboegendomen dras av (13 § sambolagen). Därefter läggs samboegendomen från båda samborna ihop och delas lika mellan parterna. Samboegendomen delas sedan mellan den efterlevande sambon och dödsboet. 


Det avgörande är alltså om egendomen i fråga förvärvades för din farbror och hans sambos gemensamma bruk eller om någon av de t.ex. köpte egendomen eller fastigheten innan de träffades och flyttade ihop. Om din farbrors sambo förvärvade fastigheten utan avsikt att den skulle användas för gemensamt bruk kommer hela fastigheten att ärvas av dottern. Är det tvärtom din farbror som förvärvat fastigheten utan avsikt att använda den för gemensamt bruk kommer den fortsätta tillhöra honom även efter sin sambos bortgång. Om fastigheten däremot förvärvades för gemensamt bruk ska den ingå i bodelningen. Efter en bodelning skulle detta innebära att din farbror äger fastigheten gemensamt med dottern. Lag om samäganderätt är i ett sådant fall tillämplig.


Om fastigheten räknas som samboegendom kan din farbror ha rätt att överta fastigheten, under förutsättning att fastigheten var deras bostad. Detta förutsätter att han behöver bostaden och att det anses som skäligt att han tar över den (16 § sambolagen). I sådana fall måste han kompensera dödsboet efter hans sambo (d.v.s. dottern) med bostadens värde. Detta kan ske genom att fastighetens värde räknas av på hans lott i bodelningen eller, om det inte går att täcka värdet av fastigheten med hans egendom i bodelningen, genom att han betalar värdet av bostaden till dödsboet.


I en bodelning har din farbror dessutom rätt till en andel i samboegendomen som uppgår till minst två prisbasbelopp (9 § sambolagen). I år (2023) ligger prisbasbeloppet på 53 500 kr, vilket innebär att han har rätt till samboegendom som uppgår till ett värde av 107 000 kr. 


Sammanfattning

Din farbrors sambos dotter är arvinge till din farbrors sambo. Om din farbror vill så kan han begära bodelning. Den egendom som förvärvats för sambornas gemensamma bruk (samboegendomen) kommer då att räknas ihop och avdrag kommer göras för eventuella skulder kopplade till egendomen. Mest troligt kommer hälften därefter att tillfalla dödsboet (dottern) och andra hälften tillfalla din farbror. Om fastigheten utgör sambornas gemensamma bostad och din fabror behöver bostaden kan han dock ha rätt att ta över bostaden om det är skäligt. I sådana fall ska han kompensera dottern till sin sambo. Dessutom har din farbror rätt till två prisbasbelopp i en bodelning, om det finns tillräckligt med tillgångar. 


Jag hoppas du fått svar på din fråga. I annat fall är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline på nytt! 


Med vänliga hälsningar, 


Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”