Vad har min mamma rätt till i skilsmässan?

Hej!

Mina föräldrar vill skilja sig och undrar hur de ska gå tillväga. Det är min pappa som har skött ekonomin under alla år de har levt tillsammans och mamma vet inte hur mycket tillgångar de har. Hur ska hon få reda på vad hon har rätt till om min pappa inte vill tala om det? Min pappa anser att mamma inte har rätt till hälften av deras tillgångar då hon har haft en mycket lägre inkomst, hur ska de tänka här? Pappa säger att han inte vill dra in några advokater i detta och anser att mamma har rätt till ca 1/3, om hon inte går med på detta vill han sätta dem i personlig konkurs, kan han göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid skilsmässa ska det ske en bodelning

När äktenskapet upplöses ska dina föräldrars egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska deras giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Såväl din mamma som din pappa har en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten innebär att om någon av dem efter ansökan om skilsmässa säljer egendom måste det redovisas för den andre parten. Det föreligger även en upplysningsplikt, innebärande att båda har en skyldighet att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap. 3 § ÄktB). I dina föräldrars fall innebär det att din pappa måste informera din mamma om vilka tillgångar han har. Om din pappa inte vill medverka i en bodelning och ge upplysningar får det på din mammas begäran förordnas en bodelningsförrättare (9 kap. 7 § ÄktB). Bodelningsförrättare ska i sådana fall se till att bouppdelning sker (17 kap. 5 § ÄktB). Observera dock att om hon begär en bodelningsförrättare ska vederbörande ha lön, vilket kommer att debiteras både din mamma och pappa. En bodelningsförrättare kommer heller inte att företräda din mamma utan ska endast se till att bodelning sker.

Vid bodelning ska först dina föräldrars andelar i boet beräknas och vardera makes skulder ska avräknas från dennes giftorättsgods (11 kap. 1-2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset, efter avdrag för skulderna, ska läggas samman och värdet ska delas dem emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Det ska således göras en likadelning, med avdrag för skulder. Som utgångspunkt kan man inte juridiskt påstå att ena maken har rätt till mindre bara för den haft lägre förvärvsinkomst.

Sammanfattning och råd

Även om din mamma inte har inblick i din pappas tillgångar har han en skyldighet att upplysa henne om vilka tillgångar och skulder finns. För det fall att tillgångarna förändras efter ansökan om skilsmässa, har han en redovisningsplikt avseende ändringarna.

Kan dina föräldrar inte enas finns det möjlighet att ansöka om att domstolen ska utse en bodelningsförrättare. Betänk dock att bodelningsförrättaren är opartisk med uppdraget att bodelning ska ske, vederbörande kommer inte att företräda varken din mamma eller pappa.

I din mammas fall skulle jag i första hand rekommendera att hon själv anlitar en jurist som företräder henne i skilsmässan. En jurist kan bevaka hennes intressen och även hjälpa henne att upprätta ett förslag till bodelning. Om din mamma vill boka tid med en jurist på Lawlines juristbyrå som företräder henne och bevakar hennes intressen är hon varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”