Vad händer vid en bodelning vid skilsmässa?

2021-02-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min exman har varit skilda i ca 4 månader Men inte bott ihop på ett år. Vi delade upp allt som vi skulle behålla då men inte gjort en juridisk bodelning. Situationen som råder just nu kräver en bodelning och jag undrar hur den kommer att se ut just nu? Vad har jag att vänta mig? För huset står i mitt namn t.ex.Miss M
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken, hädanefter förkortad ÄktB.

Här nedan har jag delat in mitt svar i olika delar för att på bästa sätt kunna ge dig en bild av vad som en bodelning i enlighet med Äktenskapsbalkens regler innebär.

Vad ska ingå i bodelningen?

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar alltså vad vardera maken har i giftorättsgods, adderar makarnas giftorättsgods och delar man det gemensamma giftorättsgodset på hälften. På så sätt får man fram vardera makens andel i det gemensamma giftorättsgodset.

När man beräknar vad vardera maken har i giftorättsgods ska de skulder en make har, som är hänförliga till tiden innan talan om äktenskapsskillnad väcktes, beaktas (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det innebär alltså att när man sammanställer en makes giftorättsgods ska skulderna avräknas innan dennes giftorättsgods slås samman med den andra makens för att sedan lika delas.

Efter beräkningen av makarnas andelar i det gemensamma giftorättsgodset ska en fördelning av egendomen ske som motsvarar andelarna. Det kallas att egendomen fördelas på lotter. Vardera maken har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller del av denna som den maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). I praktiken innebär detta att det är den make som har mest giftorättsgods, och som alltså ska avstå giftorättsgods till den andra maken, som kan välja vilken egendom denne vill behålla.

Om huset är enskild egendom

Du nämner inte detta i ditt inlägg, men om huset skulle utgöra enskild egendom så ska den som inte ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Vad gäller skulder på enskild egendom ska de som huvudregel avräknas mot den enskilda egendomen, och alltså inte tas med i bodelningen. Det är bara om makens enskilda egendom inte räcker för att täcka skulden som en skuldavräkning kan ske mot makens giftorättsgods (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Sammanfattning

Huvudregeln i svensk rätt vid bodelning vid äktenskapsskillnad är en lika delning mellan makar där varje make ansvara för sina egna tillgångar och skulder. Undantaget från likadelningsprincipen är normalt den enskilda egendomen, men bodelningen kan givetvis påverkas av andra omständigheter så som ett äktenskapsförord.

Hoppas detta svar var till hjälp! Frågor kring bodelning och äktenskapsskillnad kan oftast bli krångliga där väldigt många olika aspekter spelar roll för hur utgången utspelar sig. Min största rekommendation är att ta kontakt med en jurist som specialiserar sig inom just familjerätt.

Du kan även boka tid med någon av våra jurister här på Lawline här. Uppstår dock andra frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98481)