Vad händer vid arvskifte om man har gemensamma skulder på en bostad som är en av makarnas enskilda egendom?

Hej. Min fru har fått min del av vårt fritidshus i gåva av mig och är nu ensam ägare (enskild egendom). Huset är belånat och vi står bägge för lånet som vi bara betalar ränta på. Vad händer med betalningsansvaret om min fru avlider eller om jag går bort? Måste jag fortsätta betala, trots att jag inte är ägare? Minskas skulden? Skall man skriva om skuldebrevet eller möjligen betala av hela skulden? Vi har särkullbarn.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum

Som jag förstår din fråga har du gett din fru din del i ett fritidshus och hon äger nu den som enskild egendom, men ni står båda för lånet. Nu vill du veta vad som händer med lånet om någon av er skulle gå bort. För att ta reda på det vänder vi oss till ärvdabalken, hädanefter ÄB, samt äktenskapsbalken, hädanefter ÄktB.


Allmänt om enskild egendom och bodelning vid dödsfall

Vid dödsfall av en make ska en bodelning ske på grund av äktenskapets upplösande innan arvskiftet äger rum (23 kap. 1 § st. 2 ÄB). Detta betyder att allt giftorättsgods först ska delas mellan makarna (10 kap. 1§ ÄktB), och det som sedan ingår i dödsboet är den avlidne makens enskilda egendom samt vad den fått ut från bodelningen, det vill säga hälften av giftorättsgodset.

I ert fall betyder det att fritidshuset, som är enskild egendom, ingår i dödsboet.


Skulder vid arvskifte

Vid dödsfall skapas ett dödsbo som är en egen juridisk person (18 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att det är dödsboet som övertar och förvaltar den avlidnes skulder och tillgångar. Dessa skulder ska sedan betalas med de medel som finns i dödsboet, och skulderna förs därmed inte vidare. Enklare sagt så kan man alltså inte ärva skulder. Skulle skulderna överstiga tillgångarna i ett dödsbo så kan man försätta dödsboet i konkurs.

I ert fall betyder det att om du eller din fru avlider så betalas den avlidnes del av lånet på fritidshuset av dödsboet. Står ni på hälften av lånet var betalas alltså den hälften av dödsboet och den förs inte vidare, men den kvarlevande makens lån kvarstår. Skulle du vara kvarstående make kvarstår alltså din del av lånet, och du får fortsätta att betala av det. Lånet försvinner alltså inte utan det kvarstår.


Vad händer om man har särkullbarn?

Det faktum att det finns ett eller flera särkullbarn påverkar arvskiftet endast i den mån att särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt ur dödsboet (ÄB 3 kap. 1 §). Den efterlevande maken ärver inte före särkullbarn på det sätt som den ärver före gemensamma barn.

Är det den efterlevande maken som har särkullbarn, ska särkullbarnet inte ta del av det arv som kommer från den avlidne maken. Detta betyder att man skiljer på arvet som den avlidne maken lämnar och den egendom som den efterlevande maken har. Särkullbarnet har sedan endast rätt till sin andel i den efterlevande makens egendom. I ert fall innebär det att om det är du som har särkullbarn kan alltså dina särkullbarn inte ärva ur din makas enskilda egendom, det vill säga fritidshuset.

När det gäller dödsboets skulder så har särkullbarnen ingen påverkan. Dessa skulder betalas oavsett av dödsboet på det sätt som nämndes ovan och är inget som ärvs.


Sammanfattning och slutliga rekommendationer

Skulle du eller din fru avlida skulle ni alltså inte ärva varandras skulder. Det faktum att ni har särkullbarn påverkar inget när det kommer till skulderna. 

Skulle det vara din fru som avlider så kommer hennes skulder i första hand betalas med andra tillgångar än själva fritidshuset som hon äger, även om fritidshuset är pantsätt för nämnda skulder. Exempelvis betalas det med tillgångar på banken, i försäkringar, eller i fonder. Fritidshuset går sedan vidare till hennes särkullbarn samt dig som får ärva det före eventuella gemensamma barn. Vad gäller din del av lånet så kvarstår sedan det och det är inget som försvinner.

På samma sätt fungerar det om det skulle det vara du som avlider. Då betalas din del av lånet med tillgångar ur ditt dödsbo och din fru behåller fritidshuset och sin del av lånet.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att dina möjligheter blev tydligare. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en till fråga eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000