Vad händer om man betalar en preskriberad hyresskuld?

2020-02-28 i Fordringar
FRÅGA
Hej!En hyresgäst hyr en lägenhet av en annan privatperson. Under denna tid slarvar hyresgästen med betalningarna ganska ofta. Hyresvärden säger upp hyresgästen. Hyresgästen lämnar lägenheten med en del hyresskulder kvar.Ingen kontakt sker därefter mellan hyresvärden och hyresgästen under ca 3,5 år. Därpå skickar den fd hyresvärden ett betalningsföreläggande genom Kronofogden till den fd hyresgästen. Den fd hyresgästen skriver under (pga okunskap om hyrespreskriptionstiden på 2 år).Frågan: Är detta juridiskt korrekt? När betalningsföreläggande från Kronofogden kommer är hyresskulden enligt lag redan preskiberad. Väcks skulden på nytt i och med att hyresgästen skriver på föreläggandet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om preskription av skuld som har uppstått på grund av ett hyresförhållande, vilket det finns regler om i Jordabalken (JB). Regler rörande betalningsföreläggande finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Vad händer om man godkänner ett betalningsföreläggande från Kronofogden angående en preskriberad hyresfordran?

En fordran som har uppkommit genom ett hyresförhållande preskriberas efter två år från att hyresgästen lämnar lägenheten. Det betyder att en hyresvärd måste ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd inom två år. (12 kap. 61 § JB).

När en fordran är preskriberad förlorar borgenären (den som vill ha pengar) sin rätt att få skulden betald och kan inte återuppväcka fordran genom ett så kallat preskriptionsavbrott (8 § Preskriptionslagen). En ansökan om betalningsföreläggande av en fordran som är preskriberad gör inte att skulden "väcks till liv" igen.

Det är fullt möjligt att en borgenär ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden trots att fordran är preskriberad. Det är upp till svaranden (den som mottagit ansökan) att bestrida betalningsföreläggandet skriftligt (31 § BfL).

Att skriva på ett delgivningskvitto till ett betalningsföreläggande betyder inte att svaranden godkänner kravet. Däremot är det upp till svaranden att bestrida betalningsföreläggandet i tid. Om svaranden inte bestrider kravet meddelar Kronofogden ett så kallat utslag (42 § BfL). Utslaget blir en exekutionstitel och Kronofogden kan med tvång utsöka beloppet. Det finns dock en möjlighet att ansöka om återvinning inom en månad efter det eventuella utslaget. Då kommer ansökan att omprövas i domstol (52 § BfL).

Om en gäldenär betalar en preskriberad fordran, har hen inte rätt att få tillbaka sina pengar från borgenären. Trots att gäldenären inte var medveten om att fordran var preskriberad (prop. 1979/80:119 s. 72).

Rekommendation och sammanfattning

Jag rekommenderar att du skickar in delgivningskvittot, samt bestrider betalningsföreläggandet. I ditt bestridande ska du uppge varför du vill bestrida din hyresfordran och hänvisa till att fordran är preskriberad. Om du inte gör detta inom den tidsfrist som står angiven i brevet, kommer det att leda till ett utslag och en exekutionstitel. Om det leder till ett utslag har du en månad på dig att ansöka om så kallad återvinning. Om du har betalat den preskriberade fordran har du inte rätt att få tillbaka dina pengar.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll