Vad händer om jag säljer tillbaka en vara istället för att häva köpet?

2020-05-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Jag köpte en bil av en bilhandlare. 4 mån efter lyser servicelampor, den tas till verkstad och det uppdagas att milmätaren manipulerats med dryga 8000 mil - . Jag märker samtidigt att jag inte ens fått med en servicebok till bilen. Bilhandlare vill ej häva köp och erbjuder en mindre summa för att köpa tillbaka bil. Min fråga : om jag godtar den mindre summan pengar och säljer tillbaka bilen till bilhandlaren , riskerar jag att bli krävd på serviceavgifter eller annat ?? Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om hävning av en vara med fel, och ditt eventuella betalningsansvar. Jag utgår i mitt svar från att du gjorde köpet i egenskap av konsument. Då blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Mina svar utgår från att felet upptäcktes nyligen och att du därmed köpte bilen för ungefär fyra månader sedan.

Bilen bär på fel

Du och säljaren har tidigare ingått ett köpeavtal om en bil. När en vara inte stämmer överens med avtalet bär den på fel (16 § KKöpL). Det gäller också om säljaren har underlåtit att berätta information för dig som köpare, som kunde ha påverkat ditt köp (16 § tredje stycket, andra punkten KKöpL). Detsamma gäller om varan är annorlunda än hur säljaren marknadsförde den (19 § första och andra stycket KKöpL). En felaktig mätarinställning kan passa in på alla tre punkter.

Bilen bär på fel om felet fanns vid köpet (20 § första stycket KKöpL). Fel som visar sig inom sex månader anses ha funnits på bilen när bilhandlaren sålde den till dig (20a § första stycket KKöpL). Alltså är en felaktig mätarinställning som visar sig först senare att anse som ett fel från första början.

I regelfall kräver lagen att köparen reklamerar felet till säljaren (23 § KKöpL). Det gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (24 § KKöpL). Att agera mot tro och heder är till exempel att ljuga eller att undanhålla information om avgörande information för köparen. Om säljaren visste om felet, så handlade företaget i strid mot tro och heder. I så fall har du inte behövt reklamera felet inom en viss tidsrymd för att du ska förvärva rättigheter till anspråk som hävning eller prisavdrag.

Felet är väsentligt

En felaktig mätarställning är ett fel eftersom det inverkar på bilens kvalitet och huruvida du vill köpa bilen. Fel kan vara av olika grad; här kan det till och med vara tal om ett väsentligt fel. 8000 mil är väldigt mycket, nästan oavsett hur mycket du trodde du att du hade köpt en bil med. Det får ses som ett väsentligt fel. Man ska bedöma huruvida det är ett väsentligt fel utifrån den enskilda konsumentens situation.

Vilka rättigheter du har

En köpare som har köpt en felaktig vara har rättigheter gentemot säljaren: Du kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom kan du begära skadestånd (22 § KKöpL). I din situation vore det relevant med omleverans, prisavdrag eller hävning. Du skriver att bilhandlaren inte vill häva köpet, men eftersom det handlar om ett konsumentköp är det enda relevanta vad du vill och vilka rättigheter du som konsument har. För att kunna häva köpet krävs det att felet är väsentligt för dig (29 § KKöpL). Jag går längre ner igenom vad som händer om du säljer tillbaka bilen utan att häva köpet.

Du ska få tillbaka hela beloppet

Vid en hävning ska prestationerna återgå; bilhandlaren ska få tillbaka bilen och du ska få tillbaka pengarna (43 § andra stycket KKöpL). Det finns ingen anledning för bilhandlaren att ge dig mindre pengar. Vid en hävning ska säljaren dessutom återge köpeskillingen med upplupen ränta (44 § andra stycket KKöpL).

Om du väljer att inte häva

Om du godtar erbjudandet om att sälja tillbaka bilen ingår ni ett nytt köp, som faller utanför konsumentköplagens regler. Då gäller istället köplagen (KöpL) eftersom köparen inte är konsument. Du frågar om du i så fall behöver betala serviceavgifter. Svaret är att det beror på vad ni kommer överens om i köpeavtalet. Du kan förvisso sälja bilen "i befintligt skick", men köparen (det vill säga bilhandlaren) kan hävda att den är i väsentligt sämre skick än förväntat (19 § första stycket tredje punkten KöpL) och därmed kräva prisavdrag eller avhjälpande (30 § KöpL). Prisavdrag eller avhjälpande kan ses som "serviceavgifter eller annat". Det är bilhandlaren som måste bevisa att bilen är i väsentligt sämre skick för att kunna kräva åtgärder.

Vid återlämnandet av bilen

Du undrar om du behöver betala serviceavgifter för bilen till bilhandlaren när du återlämnar bilen. Hävning får ske om köparen kan återlämna bilen i väsentligt oförändrad (45 § första stycket KKöpL). Så länge bilen är i ungefär samma skick som du köpte den i ska du kunna lämna tillbaka den.

Dessutom har du haft rätt att använda bilen för förutsatt bruk under den tiden som du trodde att den var felfri och häva köpet när du upptäckte felet (45 § andra stycket KKöpL). Du skriver "serviceavgifter eller annat" som jag förmodar är sådant som säljaren kan tycka att bilen behövs efter att ha varit i din vård efter köpet. Säljaren har bevisbördan för att sådan service behövs.

Om bilen i din ägo behöver mer vård på grund av att den har gått mycket längre än förväntat har du som häver köpet tvärtom också rätt till skadestånd för kostnader som du har haft på grund av felet, till exempel extra servicekostnader (30 § och 32 § KKöpL).

Serviceboken

Du skriver att du insåg först under servicen att bilen inte hade någon servicebok. Det kan i sig utgöra ett separat fel på bilen eftersom alla köpare förväntar sig att en servicebok följer med bilen (16 § tredje stycket tredje punkten KKöpL). I regelfall kräver lagen att köparen reklamerar en felaktighet hos bilen inom en viss tidsrymd för att du ska ha rätt till en åtgärd av felet. Här gäller inom "skälig tid" efter att köparen märkte har märkt felet eller borde ha märkt felet (23 § första stycket KKöpL). Vad som är skälig tid får avgöras från fall till fall. Förvisso har köparen ingen undersökningsplikt enligt lagen, men som köpare av en dyr vara som en bil förväntas det av dig att du undersöker huruvida det finns en servicebok. Det blir än viktigare om bilen är begagnad. Det verkar som att du har förlorat rätten att reklamera själva bristen på servicebok. En möjlighet är ju att serviceboken finns digitalt, och då är frågan om fel en annan.

Sammanfattning

Bilen som du har köpt bär på två fel; ett väsentligt och ett av normalfall. Den manipulerade mätarinställningen är ett väsentligt fel som gör att du kan häva köpet och kräva skadestånd för eventuella merkostnader som du har haft på grund av felet. Vid hävning ska du ha tillbaka hela köpesumman. Serviceboken är ett vanligt fel, som du förmodligen inte kan reklamera och därför inte göra till grund för något anspråk. Du ska inte betala några eventuella avgifter till bilhandlaren efter att du har brukat bilen till ändamål den är tänkt för.

Om du väljer att sälja tillbaka bilen blir det tal om ett nytt köp där ni får helt andra rättigheter och skyldigheter. Bilhandlaren kan inte kräva dig på pengar för något annat än ett väsentligt fel som bilhandlaren inte visste om. Nu är hon eller han medveten om situationen och kan därför förmodligen inte rikta något betalningsansvar mot dig för service för fel.

Jag skulle råda dig att hävda din rätt enligt lag att häva köpet och med det få full återbetalning. Det är riktigt trist att du har råkat ut för det här. Om du behöver mer juridiskt stöd är det en bra idé att vända sig till en jurist, till exempel till våra jurister på Lawline.

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88294)