Vad händer om jag säljer bostaden innan skilsmässan?

2021-07-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Jag undrar över hur det fungerar om ett gift par har ett gemensamt hus tillsammans och huset säljs innan skilsmässan och även en bostadsrätt köps innan skilsmässan. Jag undrar om hustrun har rättighet att få halva summa av försäljningen av huset när detta skett inom äktenskapet och och så även när bostadsrätten säljs efter skilsmässan? Har hustrun även efter skilsmässan rättighet till halva summa av försäljningen och försäljningen av bostadsrätten när ett äktenskapsförord ej skrivits inom äktenskapet och huset var gemensamt och ej enskild egendom?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

När det kommer till bodelning till följd av skilsmässa talar man om något som kallas för den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten är den dag då äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det är utifrån egendomsförhållandena denna dag som egendomen mellan dig och din hustru ska fördelas.

Har ni sålt eller köpt bostäder innan den kritiska tidpunkten har inträffat kommer denna egendomen, förutsatt att det inte finns något som talar för att det ska vara enskild egendom att fördelas lika mellan er. Egendom kan vara enskild till följd av exempelvis äktenskapsförord eller arv med särskilt villkor (se 7 kap. 1-2 § § äktenskapsbalken) .

Om du säljer ert gemensamma hus och köper en bostadsrätt innan den kritiska tidpunkten inträffat kommer det ingå vid bodelningen. Detta förutsatt att ni inte upprättar ett äktenskapsförord som säger annat. Oberoende av när fastigheten säljs har din fru rätt till hälften av dess värde. Detta eftersom den utgör er gemensamma egendom. Vid äktenskapsskillnaden så kommer all gemensam egendom, även kallad giftorättsgods, att delas lika mellan dig och din fru. Detta sker genom att egendomen fördelas på lotter. Om du får bostäderna på din lott kommer hon ha rätt till annan egendom av motsvarande värde.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är det något ytterligare du funderar på är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?