Vad händer om en bostadsrättsförening slänger min personliga egendom?

FRÅGA
Hej, bor i en liten Brf i Lund. I höstas när vi hade allmän städdag i trädgården, jag var inte med, så bestämde en medlem sig för att min personliga högtryckstvätt inte fungerade längre och den kastades. Detta trots att jag talat med hans fru innan i veckan och då berättat för henne att de fungerar.När jag saknade min tvätt och frågade efter den sa hon att den var körd till tippen eftersom den inte funkade och att dom trodde den tillhörde föreningen.Har jag rätt att kräva dom på en likvärdig tvätt eller är det bara att gilla läget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Medlemmen menade alltså att de trodde att högtryckstvätten tillhörde föreningen och att den slängdes för att den inte fungerade. Hade högtryckstvätten tillhört föreningen hade den kunnat slängas med föreningens medgivande. Nu tillhörde ju dock högtryckstvätten dig och jag kommer nedan gå igenom dina möjligheter att få ersättning för den.

Högtryckstvätten skulle ha behandlats som hittegods:

Den som hittar något och inte vet vem som är ägare ska anmäla fyndet till Polismyndigheten. Om ägaren är känd ska upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet (1 § hittegodslagen). Om ägaren till hittegodset inte blir känd inom tre månader eller om ägaren är känd men inte hämtar ut godset inom en månad tillfaller godset upphittaren (4 § hittegodslagen).

Detta innebär alltså att medlemmen först och främst skulle ha frågat föreningen om högtryckstvätten tillhörde föreningen. När det framkommit att högtryckstvätten inte tillhörde föreningen skulle antingen du direkt kontaktats eller så skulle fyndet ha anmälts till Polismyndigheten. Föreningen/medlemmen hade då inte kunnat kasta högtryckstvätten på i alla fall en månad från det att du underrättats.

Föreningen/medlemmen kan ha gjort sig skyldig till brott:

Om någon slänger en egendom utan att gå tillväga på det sätt som jag har beskrivit ovan kan de göra sig skyldig till brott. Om en egendom slängs utan ägarens samtycke innebär det att den som slänger egendomen "olovligen tillgriper" egendom som tillhör annan. Att understryka är att det inte spelar någon roll om tvätten fungerade eller inte utan samtycke från ägaren krävs ändå. Att olovligen tillgripa vad som tillhör annan kan innebära att föreningen/medlemmen gör sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § Brottsbalk (BrB). Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år.

Har du rätt till skadestånd?
Även om du inte anmäler föreningen eller medlemmen för brott har du möjlighet att få skadestånd enligt Skadeståndslagen (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Medlemmen menar alltså att de trodde att högtryckstvätten tillhörde föreningen och de hade därmed antagligen inte uppsåt när de slängde högtryckstvätten.

Det krävs dock bara vårdslöshet för att skadestånd ska utgå och vid en vårdslöshetsprövning värderar man (1) vilken typ av skada det är risk för och storleken på risken, (2) sannolikhet för att risken ska falla ut, (3) om man kan inse att risken finns, och (4) om det finns möjlighet att förebygga skadan och vilka olägenhet det skulle medföra (NJA 2011 s. 454).

Vid en värdering av dessa rekvisit i det här fallet är det högst troligt att vårdslöshet föreligger eftersom det (1) rör sig om en sakskada på hela värdet av högtryckstvätten, där (2) risken att sakskada skulle uppstå vid slängningen var stor, och (3) det var lätt att inse att risk för skada fanns vid slängning av annans egendom. Dessutom var det (4) lätt att förebygga skadan genom att fråga föreningen om högtryckstvätten tillhörde föreningen.

Sammanfattningsvis har du rätt till skadestånd om det var vårdslöst att slänga högtryckstvätten, vilket jag skulle säga att det varit. Skadestånd för sakskada omfattar ersättning för sakens värde enligt 5 kap. 7 § SkL och högtryckstvätten ska då värderas enligt återanskaffningsvärdet. Detta innebär att man utgår från kostnaden att skaffa en ny egendom av samma slag, och sedan görs avdrag för ålder och bruk.

Sammanfattning och handlingsplan:

Du har alltså sammanfattningsvis två alternativ för att ställa medlemmen/föreningen till svars. Antingen kan du anmäla för brottet egenmäktigt förfarande, eller ansöka om skadestånd för sakskada. Du kan även kombinera dessa två och anmäla brott samt yrka på skadestånd. Min bedömning är alltså att föreningen/medlemmen agerat vårdslöst och att grund för skadestånd föreligger men jag vill understryka att jag inte känner till alla omständigheter och därmed inte säkert vet hur en domstol skulle bedöma saken.

Jag rekommenderar att du först och främst kontaktar föreningen/medlemmen och förklarar vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter de har. Eventuellt går de med på att ersätta dig så att ni slipper en domstolsprocess. Annars kan du gå vidare till tingsrätten och ansöka om skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (322)
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning
2020-09-18 Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?
2020-09-13 Kan man få skadestånd om en vän skadar ens bil?
2020-09-12 Vilken ersättning kan man få vid halkskada?

Alla besvarade frågor (84485)