FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/10/2019

Vad händer med vårt hus som min man äger om vi skiljer oss eller om han dör?

Min man och jag har varit gifta i 8 år, två barn var på varsitt håll. Min man äger ensam huset vi bor i som han köpte innan vi gifte oss. Inget äktenskapsförord finns. Behöver jag känna mig orolig att behöva lämna "mitt hem" vid skilsmässa eller dödsfall eller ingår huset i sk giftorätt?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som händer då någon avlider regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad är giftorättsgods?

En makes egendom är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta gäller all egendom, oavsett om den införskaffats innan makarna gifte sig. Giftorättsgods kan bli enskild egendom genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Jag utgår ifrån att ert hus inte är enskild egendom på grund av villkor i till exempel testamente, och eftersom ni inte har något äktenskapsförord är huset giftorättsgods. Detta innebär att det ska ingå i en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB).

Vad skulle hända om ni skiljer er?

Om du och din man tar ut skilsmässa ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Då kommer värdet av allt ert giftorättsgods räknas samman, och era eventuella skulder kommer räknas av från ert eget giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Sedan ska summan av det som återstår efter att skulderna räknats bort läggas ihop, och delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Denna uträkning ger er hur mycket värdet av egendomen ni har efter bodelningen ska vara. Det kallas för er andel. Andelarna ska sedan fördelas på lotter för att man ska veta vilken egendom varje make ska ha (11 kap. 7 § ÄktB). Varje make har rätt att i första hand få sitt eget giftorättsgods (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att din man i första hand kommer ha rätt att få sitt hus på sin lott, och istället ersätta dig med samma värde i annan egendom eller pengar.

Det finns också en rätt för den make som bäst behöver bostaden att få den i avräkning p sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). En förutsättning för detta är att det men hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Man kan här ta hänsyn till exempel ta hänsyn till om den ena maken har gemensam vårdnad om de gemensamma barnen eller om det är mycket svårare för den ena maken att skaffa en ny bostad. Jag kan inte svara på om detta skulle vara aktuellt i ditt fall eftersom jag inte vet exakt hur er situation ser ut.

Vad skulle hända om din man avlider?

Om din man skulle avlida skulle först en bodelning göras mellan dig och hans dödsbo. Den skulle gå till på samma sätt som jag beskrivit ovan. Det du får i bodelningen är helt och hållet ditt och det din mans dödsbo får utgör hans kvarlåtenskap och ska fördelas enligt reglerna om arv. Jag har i mitt svar utgått ifrån att din man inte har något testamente.

De som i första hand har rätt att ärva är den avlidnes barn, vilka även kallas bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Barnen ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den del barnen då har rätt till kallas arvslott.

Arvsrätt för efterlevande make

Även en efterlevande make har arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före de gemensamma barnens rätt. Den efterlevande maken får då ärva, och de gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills även den andra föräldern avlidit. Situationen ser dock annorlunda ut i ditt fall, då du och din man har barn sedan tidigare men inga gemensamma barn. Sådana barn som endast är barn till den ena maken kallas särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Vad innebär detta för dig?

Detta innebär att om din man skulle avlida har du inte rätt att ärva efter honom, utan hans barn kommer få hela hans kvarlåtenskap. Du kommer ha kvar din del i bodelningen, men hans del kommer alltså gå till hans barn. Beroende på hur huset delats upp i bodelningen kan detta alltså innebära att hans barn kommer äga hela eller en del av huset. Ditt enda skydd är att du efter bodelningen ska ha åtminstone fyra prisbasbelopp.

Vad kan ni göra för att förändra situationen?

Om detta inte är den situation ni önskar finns möjligheten att skriva ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Ni kan skriva ett inbördes testamente tillsammans där ni skriver att den som överlever den andre ska ärva med fri förfoganderätt, och att när ni båda är avlidna ska arvet fördelas enligt lag. Fri förfoganderätt innebär att man kan använda egendomen hur man vill, men man kan inte testamentera bort den. Då skulle du kunna bo kvar i huset, och när även du avlider kan din mans barn få ut arvet efter sin pappa genom så kallat efterarv. Det som kan hända är dock att särkullbarnen väljer att jämka testamentet, och de har då rätt att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott.

Om ni vill ha hjälp att upprätta ett testamente är ni välkomna att boka en tid hos en av våra jurister. Det kan ni göra på https://lawline.se/boka.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”