Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?

2019-03-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag skulle sälja min bil och lade ut en annons på blocket. En kille skulle komma från stockholm och köpa den veckan efter och la en handpenning på 4000kr (bilen kostade 10.000),vi hade ett muntligt avtal. När han kom klagade han på att bilen inte verkade så bra som han hade trott och att han inte ville ha den trots att jag berättat om alla fel som jag visste om. Nu vill han ha tillbaka hela handpenningen vilket jag inte tycker verkar rätt. Vad har jag rätt till och vad har han rätt till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag får intrycket från din fråga som att ni båda är privatpersoner, där det stod klart att din motpart skulle köpa bilen samt att detta var muntligen avtalat och att en handpenning hade betalats. Därefter drog sig köparen ur affären på grund av att felen var större än vad han tänkt sig. Jag ska besvara din fråga, vem som har rätt till vad, utifrån dessa fakta.

Köplagen är tillämplig
För det första är såväl skriftliga som muntliga avtal bindande (1 § Avtalslagen). För det andra är Köplagen (KöpL) den tillämpliga lagen på din situation, dels då det rör sig om köp av bil vilket kan klassas som lös egendom och dels för att avtalet rör avtalsförhållanden mellan två privatpersoner (1 § KöpL).

Köparen hade inte rätt att häva köpet

För det första måste klargöras huruvida köparen hade rätt att avbryta (häva) affären eller inte. En köpare har rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt få skadestånd om varan är felaktig (30 § KöpL). Att varan är felaktig innebär att den inte stämmer överens med vad som avtalats eller med vad köparen hade fog att förutsätta. Här tas sikte på egenskaperna, arten, mängden osv. hos varan (17 § KöpL). Från vad som följer av din fråga verkar det som att köparen på förhand visste om alla fel som han senare kom att använda som en väg ut ur köpet. Detta innebär att varan (bilen) inte alls skiljde sig från vad som hade avtalats eller från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta. Följaktligen har säljaren inte rätt att häva köpet.

Köparens val att dra sig ur affären ger dig rätt till skadestånd

En köpare ska medverka till att avtalet fullföljs (t.ex. genom att betala) samt hämta eller ta emot varorna (50 § KöpL). Gör köparen inte detta får säljaren bland annat kräva skadestånd. Dessa påföljder är möjliga så länge köparens icke-medverkan inte berott på säljaren (51 § KöpL). En säljare har rätt att få skadestånd för den skada som uppkommit på grund av att köpet inte genomfördes. Från vad som följer av din frågeformulering medverkade inte köparen till köpet på det sätt som var avtalat då han inte betalade för eller hämtade bilen. Så länge köparens val att inte prestera enligt avtal inte berodde på dig som säljare, har du rätt alltså till skadestånd.

Handpenningen kan utgöra skadestånd

Huvudregeln för handpenning är att den ses som en förskottsbetalning och att den då ska återgå till köparen om köpet inte fullföljs. I praktiken innebär däremot detta att del av handpenningen utgör skadeståndet som säljaren får rätt till genom avtalsbrottet som jag förklarat ovan. Skadeståndet ska omfatta de utgifter som säljaren haft för avtalsingående, förhandling och uppfyllelse av avtalet. Utöver detta skulle du (säljaren) kunna vara berättigad ersättning för så kallad dispositionsförlust, vilket innebär att du har förlorat pengar genom att avböja ett annat, bättre, anbud från en intressent av bilen på grund av att du trodde att avtalet från köparen skulle respekteras (18 punkten i Högsta domstolens avgörande).

Däremot kan parterna vid utformandet av ett avtal (skriftligt såväl som muntligt) bestämma själva vad som ska hända med handpenningen om något köp inte kommer till stånd. För att köparen ska få behålla handpenningen i sin helhet krävs att det sägs i avtalet genom en så kallad förverkandeklausul, vilken innebär en slags ersättning för att avtalet inte fullföljdes.

Sammanfattningsvis

Baserat på informationen jag har fått ta del av genom din fråga hade köparen inte rätt att dra sig ur avtalet. Det faktum att han ändå drog sig ur innebar att han begick avtalsbrott vilket innebär att du bland annat har rätt till skadestånd. I och med att du fått handpenning skulle hela eller del av denna antagligen utgöra ersättningen. Mer information angående stämningsansökan hittar du här. Värt att notera är att muntliga avtal innebär att de är svåra att bevisa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1027)
2019-08-23 Vad gäller om fel i varan visar sig efter köpet?
2019-08-22 Vad gäller när man sålt en vara i befintligt skick?
2019-08-21 Varan överensstämmer inte med avtalet, nu får jag inte tag på säljaren. Vad gäller, och vad gör jag?
2019-08-18 ​Köparens underlåtenhet att hämta varan

Alla besvarade frågor (72196)