Vad händer med fastigheten när den är betald med enskild egendom och giftorättsgods?

2019-01-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fru och jag gifte oss 2010 utan äktenskapsförord. Vi sålde våra respektive lägenheter och köpte ett hus. Med vinsten (550tkr) från hennes bostadsrätt betalade vi hela kontantinsatsen 500tkr (15%) till vårt gemensamma hus där vi båda stått som låntagare. Vi har amorterat och har nu 20% belåning och huset är värt 6,5 mkr. Min fru vill nu skiljas. Igår visade hon ett för mig tidigare okänt gåvobrev daterat 2002. Gåvan från hennes far är 200000 kr med föreskrift om enskild egendom inkl. avkastning. Hon har använt dessa som kontantinsats för sin bostadsrätt. Min fru hävdar att hon nu ser hela vårt gemensamma hus som sin enskilda egendom eftersom hon betalat hela kontantinsatsen för vårt hus. Jag har inte känt till att hon fått sin första kontantinsats som enskild egendom och vi har båda stått på lånen och i princip har de stora amorteringarna varit beroende av min lön. Kommer hon få hela huset vid skilsmässa? Måste man inte berätta om enskild egendom i förväg? Jag ärvde en aktieportfölj innan vi träffades (ej enskild egendom) som såldes för ett år sedan med god vinst. Kan jag hävda att eftersom vi båda fått pengar före vårt äktenskap och att båda bidragit till att vi har vår ekonomiska ställning idag därför bör dela lika på allt istället eller tar hon hela huset och hälften av alla övriga tillgångar?
SVAR

Hejsan!

Du har många frågor vilket jag måste gå igenom, jag väljer dock att behandla fastigheten först. Tillämplig lag är äktenskapsbalken och lagen kommer att hänvisas till genom svaret om inget annat nämns.

Fastigheten.
Utgångspunkten är att allting är giftorättsgods om det inte är enskild egendom. Enligt 7kap 2§ 2p så ska gåvor som ges med villkoret att egendomen är ska vara enskild egendom omfattas av paragrafen. Det finns därför inget förutsättning att hon hade behövt berätta för dig att dessa pengar var gåvor (en annan fråga är om gåvan är giltig eller om den är efterkonstruerad, det kommer att behandlas nedan). Just nu förutsätter vi därför att gåvan är giltig som enskild egendom. Enligt 7kap 2§ 6p, så ska allting som som trätt istället för gåvan vara enskild egendom också.

Frågan blir därmed om, fastighet som köpts delvis av giftorättsgods, och delvis av enskild egendom (200k), resulterar i att hela fastigheten blir enskild egendom. Högsta domstolen i fallet NJA 1995 s.577, behandlades det ett liknande fall där ett par hade köpt en fastighet. Båda makarna hade tillfört hälften av kontantinsatsen, medan den ena maken hade tillfört hela sin hälftenandel med pengar som enligt testamente skulle vara enskild egendom. Enligt Högsta domstol skulle den andelen resultera i att hälften av fastigheten även blev enskild egendom (jag rekommenderar, om du inte orkar läsa hela fallet, att läsa de sista 8 styckena).

Med vägledning från högsta domstolens fall blir bedömningen från min sida att eftersom hon betalade 500k varav 200k var enskild egendom äger hon därför 40% av huset som enskild egendom varav 60% är giftorättsgods. Slutsatsen blir därför att du äger hälften av de 60% vid en eventuell bodelning. Sammanfattningsvis äger hon inte hela huset själv, utan hon äger 40% av den som enskild egendom som kan hänföras till den enskilda egendomen från gåvan hon fick.

Gåvan.
Svaret ovanför förutsatte att gåvan var giltig. Om gåvan inte är giltig så är anses hela huset som giftorättsgods eftersom gåvan längre inte har rättsverkan som enligt 7kap 2§ 2p stadgar. Det förefaller, om du kan bevisa på något vis att gåvan är efterkonstruerad, dvs att gåvan aldrig har givits eller att gåvan gavs efter ni köpte huset så saknar den rättsverkan som enskild egendom. Det kan exempelvis finnas bankdokumentation på om pengarna ens har blivit överförda från din makes far.

Aktieportföljen
Om arvet på aktieportföljen inte var enskild egendom enligt någon av punkterna i 7kap 2§, så är den tyvärr inte enskild egendom.

Slutliga kommenterar
Det förefaller vara orimligt att du hon skulle äga hela huset om hon endast tillförde 40% av kontantinsatsen med enskild egendom. Det är viktigt att skilja på vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. Eftersom kontantinsatsen även innehöll 60% giftorättsgods ska du även ha rätt till detta vid en bodelning.

Jag hoppas jag har kunnat klargöra situationen för dig, med vänliga hälsningar!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (767)
2019-05-23 Ingår löner, bonusar, optioner etc. som inte ännu utbetalats i bodelningen vid äktenskapsskillnad?
2019-05-20 Exmake gömmer tillgångar
2019-05-14 Kan jag ge bort min bostadsrätt innan skilsmässa så min fru inte får ta del av den?
2019-05-13 Vad har min mamma rätt till i skilsmässan?

Alla besvarade frågor (69284)