Vad händer med ett hus som jag ensam äger vid en skilsmässa?

2021-01-13 i Bodelning
FRÅGA
Min son ska sälja sitt hus han har renoverat. Han ska flytta och börja ett nytt jobb på ny ort. Jag funderar på att köpa det ifall det inte skulle funka. Han har inte råd att ha det kvar. Nu till min fråga kan jag köpa utan att min man har något anspråk på det ( vi är gifta) utan att skriva äktenskapsförord?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du tänker köpa din sons hus och undrar om din man kan göra anspråk på en del av huset vid en eventuell skilsmässa om ni inte skriver något äktenskapsförord.

Frågor bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om bodelning

Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om man är gifta gäller alltså giftorätten, som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder – även det ni äger sedan innan äktenskapet. Utgångspunkten är alltså att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den tillfaller endast den ena maken vid en bodelning. Om man vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket.


Vem får behålla huset?

Att du står som ensam ägare av huset kan dock få betydelse vid en skilsmässa. Vem som äger en viss egendom har ingen egentlig betydelse vid andelsberäkningen. Makarna ska få en lika stor andel av förmögenheten. Vid en skilsmässa skulle alltså din man ha rätt till häften av husets värde. Äganderätten får istället betydelse vid lottläggningen, det vill säga när de faktiska föremålen ska fördelas mellan makarna. I första hand bör makarna tilldelas egendomen som de själva äger. Då du ensam kommer att äga huset så kommer du alltså få behålla huset.


Kompensation till din man

Skulle en obalans uppstå vid bodelningen, genom att ena maken har egendom till ett högre värde än den andra maken, så måste en viss reglering ske. Med detta menas att maken med större tillgångar ska balansera upp obalansen genom att ge egendom till den andra maken, så att obalansen reduceras. Maken med större tillgångar får själv välja vilken egendom han eller hon vill ge till andra maken. Maken kan istället välja att kompensera den andra maken med pengar, så att era sammanlagda värden från bodelningen överensstämmer med varandra. Då utgångspunkten var att din man har rätt till hälften av husets värde måste du möjligtvis kompensera honom för det i utbyte mot att du får behålla huset.

Sammanfattat svar:

Utgångspunkten är alltså att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Själva äganderätten till olika föremål rubbar inte kravet på hälftendelning men maken utan äganderätt får sämre rätt till de faktiska föremålen vid lottläggningen. Äger den ena maken fler saker än den andra, tvingas maken med högre tillgångar att kompensera den andra maken.

Din man har alltså rätt till hälften av husets värde vid en bodelning, men han har inte rätt till att behålla själva huset. Du får behålla huset men måste ha råd att kompensera din man om det skulle uppstå någon form av obalans vid bodelningen. Om ni vill att något annat ska gälla rekommenderar jag er att skriva ett äktenskapsförord där ni kan göra huset till din enskilda egendom. Då kommer alltså huset inte att ingå i bodelningen alls och du har rätt till hela husets värde. Om du vill ha hjälp av våra jurister för att upprätta ett äktenskapsförord så kan du ringa oss på 08-533 300 04.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91362)