Vad händer med en bostad när dödsboets tillgångar inte räcker för att betala skulderna?

FRÅGA
Om en ensam person äger en bostadsrätt värderad högre än lånet på bostaden vad händer med skulden vid dödsfall, måste bostaden säljas av dödsboet om skulden inte kan täckas av de totala tillgångarna i dödsboet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt vill du veta om en bostadsrätt med lån måste säljas när en bostadsrättshavare avlider och inte har andra tillgångar i boet för att täcka bostadslånen.

Skulder och tillgångar i ett dödsbo

När en person avlider bildas ett dödsbo som tar över alla skulder och tillgångar som den avlidne lämnat efter sig. En bouppteckning görs senast tre månader från dödsfallet där tillgångar och skulder sammanställs enligt 20 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637). Skulderna ska så långt de räcker täckas med de tillgångar som finns i dödsboet. Är skulderna större än tillgångarna kommer skulderna avskrivas eftersom skulder som huvudregel inte går i arv. Det innebär att om ett dödsbo har tagit över en bostad efter en avliden och det inte finns andra tillgångar i boet för att täcka skulderna måste bostaden säljas för att täcka bostadslånet.

Ansöka om att överta lån

Däremot kan arvingar ansöka om att överta lånen på bostaden för att kunna behålla bostaden. Det krävs då att banken som lånat ut pengarna går med på att lånen skrivs över på arvingen som ansöker om det. Kan lånet skrivas över innebär det att dödsboet inte längre har några skulder som behöver täckas och därmed krävs det inte att bostaden säljs.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?