Vad händer med de tillgångar som blir över vid en dödsboanmälan?

FRÅGA
Hej. Undrar över en dödsboanmälan. Om jag gör en dödsboanmälan efter min mor, som inte ägde något, varken fastighet, tomt eller något annat värdefullt. Det enda hon hade var 19000 kr på bankkontot, vi har räknat ut att begravningen och stenen går på ca 17000 kr, vad händer med resterande 2000 kr och övrigt lösöre? Ärver jag och min syster dessa, då mor inte hade något testamente och far har också avlidit för en tid sen?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan göra en dödsboanmälan och vad som isåfall händer med de tillgångar som "blir över" efter att ni betalat begravningskostnaderna.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), som innehåller regler om dödsboanmälan och bouppteckning.

En dödsboanmälan är inte möjlig

Tyvärr är en dödsboanmälan inte möjlig i ditt fall, eftersom tillgångarna i din mors dödsbo överstiger de beräknade begravningskostnaderna.

Det går bara att göra en dödsboanmälan om tillgångarna inte överstiger begravningskostnaderna (20 kap. 8 a § första stycket ÄB).

Det faktum att 2 000 kronor och lösöre "blir över" i din mors dödsbo förhindrar alltså en dödsboanmälan.

Om tillgångarna i din mors dödsbo uttöms kan en dödsboanmälan vara möjlig

Eventuellt skulle tillgångarna i din mors dödsbo kunna uttömmas om ni räknar med ytterligare någon begravningskostnad. Med "uttömmas" menar jag att tillgångarna tar slut. Då skulle en dödsboanmälan vara möjlig.

Begreppet "begravningskostnader" är ganska brett. Det omfattar kostnader för följande poster:

- Begravning

- Gravsättning

- Dödsannons

- Begravningsmåltid

- Sorgkläder åt de närmaste anhöriga

- Gravsten eller liknande.

Se över om det är någon av dessa kostnader som är aktuell för er, men som ni inte har tagit med i beräkningen av begravningskostnaderna.

Det är viktigt att kostnaderna är skäliga - utgångspunkten för beräkningen ska vara en enkel begravning. Ni bör alltså inte välja ett ovanligt dyrt alternativ om det finns ett billigare alternativ tillgängligt.

Du ansöker om dödsboanmälan hos kommunen

Om en dödsboanmälan blir aktuell så ansöker du om den genom att kontakta kommunen som din mor bodde i. Om kommunen har en hemsida finns det säkert mer information om hur du ska gå tillväga där.

Det är socialnämnden som gör själva dödsboanmälan till Skatteverket. Den bör göras inom två månader från dagen då din mor avled (20 kap. 8 a § första och andra stycket JB).

Du och din syster kommer inte att ärva något efter er mor i detta fallet, eftersom alla hennes tillgångar ska ha gått åt till att betala begravningskostnaderna.

Om dödsboanmälan inte är möjlig får du göra en bouppteckning istället

Om tillgångarna i dödsboet fortfarande överstiger begravningskostnaderna får du göra en vanlig bouppteckning för din mor istället. Den ska göras inom tre månader från dagen då din mor avled (20 kap. 1 § första stycket ÄB).

I detta fallet ärver du och din syster de tillgångar som finns kvar i er mors dödsbo efter att begravningskostnaderna har betalats.

Du kan antingen göra bouppteckningen på egen hand eller med hjälp av en jurist eller begravningsbyrå. Det finns mer information om bouppteckning på Skatteverkets hemsida. Där finns också en broschyr för dig som dödsbodelägare och en bouppteckningsblankett som du kan använda om du gör bouppteckningen själv. Hos Skatteverket kan du också läsa mer om dödsboanmälan.


Sammanfattning

En dödboanmälan är bara möjlig om tillgångarna i din mors dödsbo har uttömts av begravningskostnaderna. Då ärver du och din syster ingenting efter er mor.

Om tillgångarna i din mors dödsbo däremot överstiger begravningskostnaderna får du göra en bouppteckning istället. Då ärver du och din syster de tillgångar som finns kvar när ni har betalat begravningskostnaderna.

Du är alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline för mer juridisk hjälp, till exempel med att upprätta en bouppteckning. Du kan skicka ett mail till info@lawline.se, ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (910)
2020-01-19 Giftorättsgods eller arvskifte?
2020-01-14 Hur värderas en bostadsrätt i en bouppteckning?
2020-01-08 Hur kan en bröstarvinge göra sin rätt till arv gällande?
2020-01-08 Är min fullmakt giltig när boutredningsman utsetts?

Alla besvarade frågor (76385)