Vad händer med bostadsrätten om det finns särskullebarn?

2021-05-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, min man gick bort nyligen, han hade barn tidigare och vi har ett gemensam barn. Vi bor i bostadrätt, är jag tvungen och sälja vår bostadsrätt för att särkullbarnet ska få sin arv omgående? Måste jag låna pengar för att särkullbarnet ska få sitt arv? Mycket tacksam för hjälp och förklaring.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB) samt äktenskapsbalken (ÄktB).

När någon dör inom ett äktenskap sker två saker. Först ska bodelning ske precis som om ni skiljt er. Sedan ska den dödes kvarlåtenskap fördelas, s.k arvskifte.

Bodelning

Att en make dör innebär att äktenskapet upphör och att bodelning ska ske (ÄktB 1:5 & 9:1). Jag utgår från att inget äktenskapsförord föreligger. Innan jag går närmare in på hur en bodelning går till måste två begrepp förklaras, "giftorättsgods" och "enskild egendom".

Giftorättsgods är det som ska ingå i en bodelning och utgångspunkten är att all er egendom är giftorättsgods (ÄktB 7:1 & 10:1). Det som inte är giftorättsgods är enskild egendom (ÄktB 7:1). Det finns flera sätt för något att bli enskild egendom, dessa regleras i ÄktB 7:2-3. Det vanligaste sättet är ett äktenskapsförord, annars krävs det i princip att du eller din man fått egendomen genom t.ex. gåva, arv eller testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom. Du bör därför försöka ta reda på om du eller din man har någon enskild egendom

Bodelningen går till på så vis att du och din mans dödsbo får göra avdrag av så mycket av er respektive egendoms värde att det täcker era respektive skulder som inte hänför sig till enskild egendom (ÄktB 11:2). Värdet av det som återstår räknas samman och delas lika mellan er (ÄktB 11:3). Därefter ska er faktiska egendom fördelas mellan er utifrån denna likadelning, man har förtur till ens egna egendom (ÄktB 11:7). Med tanke på att du är kvarlevande bör du dock kunna få förtur till bostadsrätten (ÄktB 11:8). Om värdet av din "andel" i likadelningen inte räcker till behöver du köpa ut din makes dödsbo eller så får ni dela på den.

Det är alltså möjligt att du får rätt till bostadsrätten redan genom bodelningen, innan arvskiftet sker. Du har iallafall rätt till hälften av ert sammanlagda giftorättsgods.

Arvskifte

När en gift person dör är utgångspunkten att den kvarlevande maken ärver allt. Precis som du säger gäller dock detta inte ifall det finns särkullbarn då dessa har rätt att få sitt arv direkt (ÄB 3:1). Eftersom ni har ett barn inom äktenskapet och ett utanför har du rätt till hälften av kvarlåtenskapen.

Beaktas både bodelning och arvskifte kan man alltså säga att du har rätt till 75% av er gemensamma egendom - då får hälften i bodelningen och sedan hälften av din makes halva vid arvskiftet. Räcker inte detta för att täcka värdet av bostadsrätten kommer du behöva ta ut ett lån för att köpa ut särkullbarnet eller komma överens med denne på annat sätt. Ni skulle kunna bli delägare men att du får bo kvar.

Jag kan tillägga att särkullbarnet kan avstå sitt arv till fördel för dig och istället få s.k efterarv när du dör (ÄB 3:9). Jag utgår dock från att detta inte sker.

Slutsats

Eftersom både bodelning och arvskifte ska ske kommer du ha rätt till ungefär 75% av värdet av er gemensamma egendom beroende på äktenskapsförord och skulder. Räcker inte detta för att erhålla bostadsrätten kommer du behöva ta ett lån för att köpa ut särkullbarnet alternativt komma överens med särkullbarnet på annat sätt.

Jag hoppas detta svarar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1190)
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (93181)