Vad gör vi när vi lämnat tillbaka en hund men säljaren inte återbetalar köpeskillingen?

Vi köpte en hund som kompis till vår egen. Det var dottern som sålde den för sin mammas räkning. Efter att vi haft hunden i tre veckor, visade det sig att den inte fungerade ihop med vår egen och den hämtades snabbt tillbaka. Vi skulle få tillbaka betalningen när mamman fått sin pension. Tiden gick och mamman hade avlidit, sas det. Vi behövde vänta på bouppteckningen, sa säljaren.

Nu har vederbörande sålt hunden vidare utan att meddela och betala skulden till mig. Köpet ägde rum 20191005 och beloppet är 13000 kronor.

Vi har inget kvitto på återlämningen av hunden, men många sparade sms. Säljaren är inte kontaktbar längre.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga köpte ni i oktober 2019 en hund. Säljare var en kvinna med sin dotter som ombud. Efter att ni haft hunden i tre veckor visade det sig att hunden inte fungerade med er andra hund och ni kom då överens om att lämna tillbaka den mot att ni skulle få tillbaka pengarna. Ni skulle få tillbaka pengarna när kvinnan fått sin pension. Efter en tid blev ni informerade om att kvinnan avlidit och ni skulle behöva vänta på bouppteckning. Som du förstår det har hunden nu sålts vidare, däremot har ni inte fått några pengar. Därför undrar du vad du kan göra.

Utgångspunkten i mitt svar är att avtalsparten/säljaren är kvinnan som nu är avliden. Kvinnans dotter ser jag, utifrån det du berättat, som en mellanman (ett ombud). En mellanman är den som handlar på uppdrag av någon annan.

Utifrån det du berättat finns det en överenskommelse mellan er och säljaren om att ta tillbaka hunden mot att ni skulle få tillbaka pengarna. Däremot har så inte skett. Att ni inte har något kvitto på att hunden hämtats åter är inte avgörande. Det viktigaste, för det fall att motparten bestrider ert krav, är att ni kan bevisa vad som överenskommits. För det ändamålet kan även e-post, SMS, vittnen m.m. åberopas. Min rekommendation är att ni i första hand hör av er till motparten. Om kvinnan är avliden bör ni vända er till dödsboet med kravet. Får ni inget gehör den vägen kan ni antingen ansöka om ett betalningsföreläggande eller stämma dödsboet till domstol.

Ni kan ansöka om ett betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande kan ni ansöka om med hjälp av Kronofogden. Kostnaden är 300 kronor vilket ni blir fakturerade för. Däremot kan ni begära att få tillbaka dessa 300 kronor av motparten. När ni ansöker om ett betalningsföreläggande finns det en särskild blankett för ändamålet i vilket ni tydligt ska förklara varför ni kräver betalt. I ert fall kan ni tydligt förklara att det avser återbetalning för hunden som lämnats tillbaka. Kronofogden kommer efter att ansökningsavgiften betalts skicka ut ett föreläggande till den du vill få betalt av. Det som sker när motparten får föreläggandet är antingen att (1) motparten betalar enligt ert krav, (2) motparten svarar inte eller (3) motparten bestrider. Om motparten betalar är ert problem löst. Om motparten inte svarar kommer Kronofogden att meddela ett utslag som ni kan ha till underlag för att begära in skulden (genom utmätning). Om motparten bestrider ärendet kommer Kronofogden att höra av sig till er och ni får då välja om ni vill gå till domstol eller ej. Går ni till domstol måste ni kunna bevisa att ni kommit överens om att motparten skulle återbetala hela köpesumman för hunden. För det ändamålet kan ni åberopa eventuell korrespondens som finns er emellan. Det är möjligt att vända sig med ett betalningsföreläggande även mot ett dödsbo. I det fallet ska ansökningen kompletteras med en bouppteckning eller dödsboanmälan. En kopia av bouppteckningen kan ni beställa på Skatteverkets hemsida. Förfarandet för att ansöka om betalningsföreläggande kan ni läsa om på Kronofogdens hemsida.

Att ta ärendet till domstol

Som redogjort för enligt ovan kan det ske att motparten bestrider kravet och ni blir tvungna att gå till domstol för att få betalt. Att gå till domstol handlar helt enkelt om att ni stämmer dödsboet. Det är även möjligt att gå direkt till domstol istället för att börja med att ansöka om betalningsföreläggande. Det är en avvägning man får göra; i många fall är det tillräckligt med att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är även billigare.

Om ni väljer att gå till domstol, antingen för att motparten bestridit kravet eller att ni gör det direkt, är ansökningskostnaden 900 kronor. Eftersom tvisten rör en i processrättsliga sammanhang mindre summa, kommer det att behandlas som ett förenklat tvistemål. Reglerna om förenklade tvistemål gäller om tvisten klart understiger ett halvt prisbasbelopp, vilket det gör i ert fall. Reglerna innebär ett avsteg från de ordinarie reglerna, framförallt vad gäller rättegångskostnader.

I ett ordinärt tvistemål betalar den part som förlorat, både sina egna och motpartens rättegångskostnader. I förenklade tvistemål står parterna för sina egna. Den vinnande parten har endast rätt till ersättning för ansökningskostnaden och en timmes rättslig rådgivning enligt timkostnadsnormen. Timkostnadsnormen år 2020 är 1.404 kr + moms. Det är helt enkelt vad ni har rätt till i ersättning om ni når framgång, oavsett hur höga kostnader ni har. Reglerna innebär att det sällan är ekonomiskt försvarbart att anlita en jurist som företräder en. Ombudskostnaderna äter snabbt upp den eventuella framgång man når i tvisten. Tanken med de förenklade tvistemål är att man ska företräda sig själv.

Min rekommendation för det fall att ni går till domstol är därmed att ni kontaktar en jurist och beställer en timmes rättslig rådgivning då det är allt ni har rätt att kräva av motparten vid framgång. Juristen kan råda er vidare eller vara behjälplig med att upprätta stämningsansökan. Betänk dock att en juristbyrå kan ha en högre timpeng än timkostnadsnormen, innebärande att om en byrå tar 2.000 kronor för en timmes rådgivning kan ni ändå bara begära 1.404 kr + moms av er motpart vid framgång.

Sammanfattningsvis är min rekommendation att ni till att börja med vänder er mot dödsboet med ert krav. Hjälper inte det är min rekommendation att ni ansöker om ett betalningsföreläggande enligt beskrivningen ovan. Når ni inte framgång den vägen heller får ni överväga om ni vill gå till domstol eller ej.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”