FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte11/02/2015

Vad gör man om ny tillgång framkommer efter att bouppteckning gjorts?

Hej! Min man gick bort för fyra år sedan, vid bouppteckning hade man aldrig nämnt ett bankkonto som fanns lite pengar på, hur går man till väga att få tillgång till det. Det var våra gemensamma pengar. Jag borde nämna också att personen som hade gjort bouppteckningen också avlidit och därför visste inte vad jag ska vända mig till.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bouppteckningar är en legitimationshandling för dödsbodelägare, enligt 18 kap. 1 § Ärvdabalk (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1) är dödsbodelägare efterlevande make/sambo, arvinge och universell testamentstagare. Eftersom en bouppteckning utgör en legitimationshandling för dödsbodelägare och exempelvis används för att kunna lyfta bankmedel från den avlidnes bankkonton, behöver en tilläggsbouppteckning göras för att kunna lyfta bankmedlet från bankkontot som framkommit efter att den första bouppteckningen (huvudbouppteckningen) upprättats. Om en ny tillgång eller skuld kommer fram efter det att man har gjort en bouppteckning, så ska man enligt 20 kap. 10 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P10S1) göra en tilläggsbouppteckning, denna ska förrättas inom en månad efter det att den nya tillgången eller skulden blev känd. En tilläggsbouppteckning upprättas på samma sätt som huvudbouppteckningen. Enligt 20 kap 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P2S1) så ska dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, testamentsexekutor eller boutredningsman bestämma tid och plats för bouppteckningen, det ska även utses två förrättningsmän som förrättar (utför) bouppteckningen. Förrättningsmännen ska även enligt 20 kap 6 § 3 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P6S3) intyga att bouppteckningen upprättats på riktigt sätt. Tilläggsbouppteckningen behöver inte göras av samma person som gjorde huvudbouppteckningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina BrännmarkRådgivare