Vad gör jag om mitt ex inte betalar tillbaka pengar som han lånat av mig?

2020-10-31 i Fordringar
FRÅGA
Hej ! Jag har en fd pojkvän som lånade pengar av mig när han bodde och jobbade i Sverige (har medborgarskap i Storbrittanien) när vi gjorde slut skulle han betala resterande men åkte tillbaka hem och blockerade mig överallt . 6 mån senare får jag tag på hans mamma som gör 2 mindre betalningar men sedan 3 månader tillbaka inget mer . Det har nu gått lite mer än ett år och jag får ingen respons från varken mamman eller sonen . Vad kan jag göra ? Har jag andra möjligheter om han befinner sig och arbetar i Sverige igen ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du kan gå tillväga för att få tillbaka de pengar du lånat ut till någon. Svaret är beroende på hur skulden har reglerats mellan er. Återkrav av skuld framgår dels i ett eventuellt skriftligt skuldebrev, eller avtal (även muntligt), och dels i lag. Det finns möjlighet att genom Kronofogdemyndigheten (KFM) driva in din skuld.

Om han bor utomlands

Att han flyttar utomlands medför inte att hans skulder per automatik försvinner. Det som försvinner är din förmåga som borgenär att indriva dem, eftersom svenska KFM enbart kan utmäta de tillgångar som någon har i Sverige, och inte utomlands. KFM kan dock ansöka om att få hjälp med skuldindrivningen hos den andra staten. Du har även möjlighet att anlita internationella inkassobolag för att försöka driva in skulderna trots att han har bosatt sig utomlands.

Om han bor i Sverige

Bevis på skuldens existens

Har du ett skuldebrev som bevis på skuldens existens, kan du kräva betalning enligt det. I situationer då det inte finns något förfallodatum angivet för en skuld förfaller skulden till betalning när borgenären, i detta fall du, kräver betalning, (1 kap. 5 § lag om skuldebrev). Det gör att ditt ex blir betalningsskyldig när du kräver återbetalning. Detta förutsätter att du har något typ av bevis på skuldens existens. Muntliga överenskommelser är desto svårare att bevisa.

Vägrar ditt ex att betala pengarna kan du vända dig till KFM eller ett inkassoföretag. Om ditt ex skulle hävda att det inte finns någon bevisning som styrker ett avtal om lån mellan er, måste frågan avgöras av domstol. Om domstolen kommer fram till att det finns en skuld bör ditt ex betala tillbaka summan som han är skyldig dig. Om han ändå inte göra det kan KFM hjälpa dig driva in skulden genom verkställighet, (3 kap. 3 § utsökningsbalken). Se sista stycket i svaret.

Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Du kan ta ärendet vidare till KFM, mer information om det får du här. Det du kan göra då är att ansöka om ett avgiftsbelagt betalningsföreläggande. Då kan KFM hjälpa dig att fastställa skulden, som ett bevis på att ditt ex faktiskt är skyldig dig pengar. KFM skickar då ett föreläggande till personen du vill få betalt av (ditt ex). Ansökan om betalningsföreläggande kan ske om förfallodatumet har passerat, skulden avser pengar och att förlikning är tillåtet i saken, (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Om ni inte bestämt en betalningsdag anses skuldens förfallodatum vara den dagen när du kräver betalning, vilket du har gjort inom preskriptionstiden på 10 år, (2 § 1 st. preskriptionslagen). Om 10 år löper utan att du vidtar åtgärder för återkrav på betalning går din rätt att återkräva skulden förlorad.

Om han betalar därefter är tvisten löst. Då måste du meddela KFM detta så ärendet kan läggas ned. Du måste även meddela myndigheten om han endast skulle betala en del av skulden. Om han ändå vägrar att betala, får du avgöra om KFM ska överlämna frågan till domstol för att slutligen få fastställt att han är skyldig att återbetala pengarna som du lånat ut till honom.

Ansökan därefter om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten

Efter fastställelse från KFM eller dom från domstol på skulden kan du ansöka om verkställighet hos KFM, vilket innebär att KFM ger ditt ex en viss tid på sig att betala innan hans ekonomi undersöks efter utmätningsbara tillgångar, ex: lön eller tillgångar av större värde som kan säljas, för att du i slutändan ska kunna få tillbaka dina utlånade pengar. Om det inte finns några utmätningsbara tillgångar finns skulden kvar tills dess att du återkallar ärendet, (4 kap. utsökningsbalken).

Att tänka på gällande dessa alternativ är att de är förenade med olika kostnader, mindre avgifter hos KFM och större kostnader för att genomgå en domstolsprocess, speciellt om du förlorar målet. Du bör alltså i första hand försöka lösa det med din före detta pojkvän, i andra hand vända dig till inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten och i tre hand finns möjligheten att stämma i domstolen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (790)
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?

Alla besvarade frågor (92198)