Vad gäller vid skilsmässa? Kan andra maken hindra sådan och vad gäller för vinsten vid försäljning av bostaden?

2019-11-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min väninna är gift dom köpte huset innan giftermålet. Hon står inte på huset elr lagt någon kontant betalning. Men dom har bott o flyttat in gemensamt efter 1 år gifte dom sig utan äktenskapsförord. Hon har två hemmavarande barn o ena fyller 18 snart och den andra är 15. Under sin tid som gifta har dom haft delad ekonomi. Han vill inte skiljas. Vad gäller hur ska hon gå till väga och hon är fast beslutsam. Men undrar om hon kan begära skilsmässa innan försäljning eller kan han vägra. Vad gäller för henne i vinsten av försäljning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga vill din väninna skilja sig från sin man. Hon undrar om hon kan begära skilsmässa innan försäljningen av den gemensamma bostaden och vad som gäller för henne när det gäller eventuell vinst vid försäljning.

Att ansöka om skilsmässa

Om makarna är överens om skilsmässan har de rätt till sådan direkt. Skilsmässan ska däremot föregås av en betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem bor varaktigt med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Om bara en av makarna vill skiljas har den rätt skilsmässa endast efter betänketid (5 kap. 2 § ÄktB). Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Har betänketiden löpt under minst sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det (5 kap. 3 § ÄktB).

I din väninnas fall finns det dels barn under 16 år, dels är det bara hon som vill skiljas, varför skilsmässan ska föregås av betänketid. Betänketiden börjar löpa när hennes man delges hennes ansökan om skilsmässa. På Sveriges domstolar finns blanketter för att ansöka om skilsmässa och om hur det fungerar.

Vid skilsmässa ska det ske en bodelning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska deras giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord, gåva med särskilt villkor, testamente med särskilt villkor m.m. (jfr 7 kap. 2 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB).

Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas och vardera makes skulder ska avräknas från dennes giftorättsgods (11 kap. 1-2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset, efter avdrag för skulderna, ska läggas samman och värdet ska delas dem emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Det ska således göras en likadelning, med avdrag för skulder. Som utgångspunkt har man lika stor rätt till en likadelning av giftorättsgodset även om det är den ena av makarna som betalt merparten. Däremot ska det som sagt ske en skuldtäckning, innebärande att desto mer skulder en make har, desto mindre giftorättsgods går vederbörande in med. Undantaget till en likadelning är vid kortare äktenskap (under 5 år, samboende inräknat) då jämkning eventuellt kan aktualiseras.

I din väninnas fall finns det enligt uppgift inget äktenskapsförord varför min utgångspunkt är att fastigheten räknas som giftorättsgods. Det innebär för din väninna att hon har rätt till hälften av eventuell vinst, även om det är hennes man som betalt fastigheten. Dock ska det göras avdrag för skulder först.

Min rekommendation är att din väninna vänder sig till en jurist som kan hjälpa henne vidare. Skilsmässor har en tendens att bli något infekterade, framförallt när det endast är den ena maken som vill skiljas. En jurist kan företräda din väninna, se till hennes intressen och hjälpa henne upprätta ett förslag till bodelning. Allt detta kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa till med. För det fall att din väninna vill komma i kontakt med en av våra jurister är hon varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (932)
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige

Alla besvarade frågor (82649)