FrågaÖVRIGTPUL/GDPR19/08/2015

Vad gäller vid självscanning?

Jag jobbar på en ica maxi. Upptäckte att en kund som använder sig av självsvanning ALLTID får avstämning. Han var sur och undrade varför. Upptäckte när jag kollade hans personliga info hos oss att han var satt på ständig anstämning "då han var hög när han skrev in sig". Enligt hans aavstämninghistorik sköter han sig jättebra och har aldrig fel vid avstämning. Trots detta har jag nu fått skäll av min chef för att jag "låst upp" honom från dessa ständiga avstämningarna. Min fråga är får man verkligen gör så pga att personen KAN ha (vi drogtestar ju inte precis) en missbrukarproblematik?

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

Enligt min tolkning av Ica:s centrala avtal torde sannolikheten för avstämning endast få påverkas av registrerade avvikelser enligt 4:3 i avtalet. Dock är en som kund alltid skyldig att gå med på att det sker en avstämning oberoende av anledning. Min åsikt är ändock att en sådan anteckning som skett i det här fallet (och som också fått betydelse för mängden avstämningar) strider mot avtallsvillkoren.

Avtalet ser i de berörda delarna ut som följer:

https://www.ica.se/Global/kundtjanst/Villkor%20ICA%20Sj%C3%A4lvscanning.pdf

"4. Avstämning
4.1 Avstämning innebär att alla, eller vissa, av de varor som du köpt med användning av ICA Självscanning också scannas av Butikspersonalen. Avstämning kommer huvudsakligen att ske slumpvis och syftar till att säkerställa självscanningssystemets korrekta hantering samt att förebygga missbruk.

4.2 Du är medveten om- och accepterar att avstämning kommer att genomföras. Om avvikelse uppstår mellan den summa som framgår av din scanning och den summa som framgår av Butikens scanning, förbinder du dig att acceptera den summa som framgår av Butikens scanning.

4.3 Du är medveten om- och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att du blir föremål för ny avstämning vid senare användning av ICA Självscanning."

Vidare torde en behandling av en sådan personuppgift som i detta fallet antecknats kunna utgöra brott mot personuppgiftslagen. I 13§ PUL (https://lagen.nu/1998:204) stadgas att uppgifter om en persons hälsa utgör sådana uppgifter för vilka det gäller förbud. Ica har således ingen rätt att samla eller delge denna typ av uppgifter till sina anställda - även om den berörda genom avtal samtyckt till detta.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.


Tobias HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”