FrågaKÖPRÄTTÖvrigt16/06/2020

Vad gäller vid köp av hund?

Hej

Vi trodde att vi köpt en hund, vi hade lagt handpenning och uppfödaren upprättade ett kontrakt där det framkom att handpenning på hund xx erlagts. Den veckan vi skulle hämta hunden så ändrade sig uppfödaren och vill nu inte sälja hunden till oss. Vad gäller? Jag har tackat nej till jobberbjudande för att vara hemma i början med vår valp samt saker och då den känslomässiga biten är för mig och då mina barn.

Vore jätte tacksam för svar angående detta och sedan gå vidare med vad som gäller


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar är tillämpliga?
Din fråga gäller ett köpeavtal angående en hund vilket innebär att Avtalslagen (AvtL) är tillämplig. Även Köplagen (KöpL) alternativt Konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig då ett djur är lös egendom (1 kap. 1 § Jordabalken).

Vad som avgör om KöpL eller KKöpL är tillämplig är om uppfödaren bedriver näringsverksamhet (1 § KKöpL). Vad som talar för att någon bedriver näringsverksamhet är att verksamheten är av ekonomisk art, drivs yrkesmässigt och har viss omfattning och varaktighet. En riktlinje kan vara att personen bedriver verksamhet genom ett företag.

Är avtalet bindande?
Du beskriver att ett avtal upprättats där du har lämnat handpenning. När du och uppfödaren har kommit överens och signerat avtalet är det i princip bindande för båda parter (1 § AvtL). Däremot om det av avtalet framgår att du eller uppfödaren kan dra sig ur avtalet är detta fullt tillåtet.

Vid avtalsbrott
Framgår ingen möjlighet till att dra tillbaka sitt anbud för uppfödaren i avtalet har uppfödaren gjort sig skyldig till ett avtalsbrott genom att inte längre vilja sälja hunden till er. Då finns det ett par olika möjligheter för dig.

Om uppfödaren inte är näringsidkare
Av AvtL framgår inga direkta åtgärder att vidta när någon bryter mot ett avtal utan vi får ta stöd av andra lagar. Om den uppfödaren du har kontakt med inte anses vara näringsidkare är det således KöpL som aktualiseras (1 § KöpL).

Du har rätt att hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse, vilket i ditt fall innebär att du ska få hunden du köpt (23 § KöpL). Däremot finns vissa undantag som gör att uppfödaren inte alltid är tvingad till att fullgöra köpet (23 § KöpL). Då har du som köpare möjlighet att häva köpet samt kräva skadestånd om uppfödaren har begått avtalsbrott (22 § KöpL). Skadeståndet är ersättning för den skada som uppstår till följd av avtalsbrottet (27 § KöpL).

Om uppfödaren är näringsidkare
Är uppfödaren en näringsidkare är det KKöpL som är tillämplig (1 § KKöpL). Även i detta fall har du rätt att kräva fullgörelse av köpet med vissa undantag (12 § KKöpL). Skulle det exempelvis vara oskäligt att uppfödaren fullföljer ert avtal (12 § andra stycket KKöpL), kan du även i det här fallet begära hävning av köpet och skadestånd (13-14 § KKöpL).

Handlingsplan
Det första du behöver ta reda på är ifall avtalet mellan er tillåter att du eller uppfödaren tar tillbaka sitt anbud. Om det finns en sådan möjlighet har uppfödaren agerat rätt och inget avtalsbrott har skett. Finns däremot inte sådan möjlighet har avtalsbrott begåtts.

Då är ditt nästa steg att ta reda på om uppfödaren är näringsidkare eller inte. Och därefter använda KöpL eller KKöpL påföljdskatalog för att kunna uppnå bästa möjliga resultat för dig. Enligt båda lagarna har du rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet och kräva skadestånd.


Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?