Vad gäller vid felaktiga utbetalningar? (condictio indebiti)

2019-06-27 i Fordringar
FRÅGA
Hej.Min son har varit tjänstledig sedan September 2016 och har nu sagt upp sig innan tjänstledigheten var slut.I samband med att han tog tjänstledigt 2016 så jobbade han ett par dagar i September innan tjänstledigheten började. Företaget betalade då ut full lön för September(2016).Han har varit inne och jobbat under sommarloven 2017 och 2018 och har då erhållit sin ordinarie lön.Nu kommer det ett brev från arbetsgivaren att min son har en löneskuld på 19.258 SEK för det som han fick utbetalt i September 2016.Det har inte kommit någon info från arbetsgivaren sedan 2016, förräns brevet kom nu i veckan.Kan man bestrida detta, eller har arbetsgivaren rätten på sin sida?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan du ställer rör en felaktig utbetalning av arbetsgivaren och till följd av den har det uppkommit en fordran på din son. Inom svensk rätt kallas felaktiga utbetalningar för condictio indebiti och är en genom praxis stadgad princip som inte förekommer i någon lag. Huvudregeln vid felaktiga utbetalningar är att beloppet ska gå åter till utbetalaren, men det finns undantag till denna huvudregel. För att att mottagaren (din son) inte ska behöva betala tillbaka krävs att han i god tro mottagit pengarna samt att han inrättat sig enligt utbetalningen.

vad innebär det att vara i god tro och att ha inrättat sig?

God tro är ett vidsträckt begrepp och måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen av god tro ser man främst till vilka ställningar parterna haft, i detta fallet arbetsgivare och arbetstagare. Anledningen till det är för att göra bedömningen om vem som haft bäst möjlighet att överblicka och förhindra vad som hänt. I detta fall har arbetsgivaren en betydligt starkare ställning än arbetstagaren och således övervältras risken för felaktiga utbetalningar till arbetsgivaren. Utifrån den information du lämnar i frågan kan det vara en besvärande omständighet att han arbetat väldigt lite i september men trots det mottar en ansenlig mängd pengar vid löneutbetalningen. Men med det sagt finns inte några indikatorer i din fråga som tyder på att din son noterat den felaktiga utbetalningen innan arbetsgivaren framställt sitt krav.

Vidare har även arbetsgivarens passivitet relevans i bedömningen. Med det menar jag att arbetsgivaren har haft över 3 år på sig att framställa sitt krav men gör det först nu. Detta talar starkt för att din son hunnit inrätta sig enligt utbetalningen genom att Exempelvis spendera pengarna eller haft annan nytta för dem.

Kan du bestrida arbetsgivarens krav?

Jag gör bedömningen att du har goda möjligheter att bestrida arbetsgivarens krav. Sammantaget med det som nämnts ovan är det framförallt arbetsgivarens passivitet som talar till dennes nackdel. Om du önskar kan vi på lawline hjälpa dig med att bestrida kravet genom att du kontaktar Info@lawline.se och bokar en tid med en av våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll