Vad gäller om ett löpande innehavarskuldebrev blir stulet?

2021-06-10 i Fordringar
FRÅGA
hej jag har en fråga om skuldebrev, vad gäller om ett löpande innehavarskuldebrev blir stulet? kan den som har stulit det göra det gällande mot gäldenären? är det bättre som gäldenär att upprätta ett orderskuldebrev istället för att ha bättre skydd mot t.ex. stöld?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två typer av löpande skuldebrev. Ett skuldebrev som är ställt till innehavaren kallas innehavarskuldebrev medan ett skuldebrev som är ställt till viss man eller order kallas orderskuldebrev (11 § SkbrL). Ett löpande skuldebrev (både innehavarskuldebrev och orderskuldebrev) som ofrivilligt kommit ur gäldenärens besittning kan göras gällande mot gäldenären när den som förvärvat skuldebrevet är i god tro (15 § SkbrL och 35 § AvtL).

Med andra ord måste den som förvärvat skuldebrevet från en annan person varken insett eller borde ha insett att den tidigare innehavaren verkligen var behörig att inneha skuldebrevet. En person som har stulit ett skuldebrev och därefter kräver gäldenären på pengar kan inte anses vara i god tro. Den som olovligen tar ett löpande skuldebrev för att sedan kräva gäldenären på pengar är i ond tro. Gäldenären har då ingen skyldighet att betala till tjuven. Problemet är att den som innehar ett innehavarskuldebrev presumeras ha rätt att göra gällande fordringen. Den som innehar ett orderskuldebrev presumeras också vara rätt innehavare, men då måste innehavaren kunna visa en sammanhängande kedja av överlåtelser (13 § SkbrL). Ett orderskuldebrev kan därför anses vara något säkrare eftersom en främmande innehavaren måste kunna styrka hur överlåtelsen skett genom att visa en överlåtelsekedja.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (803)
2021-06-16 Vad gäller när jag fått för lite lön utbetalt?
2021-06-14 Vad kan jag göra om en säljare inte presterar enligt överenskommelse?
2021-06-14 Hur ska man gå tillväga när arbetsgivaren vägrar att betala ut lön?
2021-06-11 Finns det formella krav på hur ett kravbrev ska utformas?

Alla besvarade frågor (93145)