Vad gäller när bara en av makarna vill skiljas och måste man göra en bodelning?

2020-09-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejKan en tingsrätt godkänna ansökan om äktenskapsskillnad utan den andra partens medgivande? Och kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan att en bodelning gjorts. Vad jag förstått är bodelning obligatorisk vid skilsmässa. Tacksam för svar.Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har en del praktiska frågor om äktenskapsskillnad. Du undrar om tingsrätten kan godkänna en ansökan om äktenskapsskillnad mot den ena makens vilja och om bodelningen måste ha slutförts innan ansökan om äktenskapsskillnad beviljas. I mitt svar kommer jag därför gå igenom hur det går till när endast en av makarna vill skilja sig och vad som gäller för bodelning vid äktenskapsskillnad. Dessa regler finns i äktenskapsbalken (här).

När bara en av makarna vill skiljas

Det är fullt möjligt att skilja sig även om den andra parten motsätter sig detta. Om det bara är den ena maken som vill skiljas sig kan det göras efter en s.k. betänketid om sex månader, se 5 kap 2 § äktenskapsbalken (här). Detta betyder att den make som vill skiljas skickar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten och sedan tidigast sex månader senare återigen gör ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken (här). Man skickar in det särskilda yrkandet för att tala om för tingsrätten att man fortfarande vill skilja sig. Vidare har man ett år på sig, från det att man skickade in den första ansökan, att skicka in det särskilda yrkandet.

Dom om äktenskapsskillnad innan bodelning

Det finns inget krav på att en bodelning ska vara gjord för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad. Det finns inte heller något krav på att makarna ska göra en bodelning överhuvudtaget. Som huvudregel ska en bodelning göras efter att tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad, men parterna kan också göra bodelningen både innan tingsrätten meddelat domen och flera år efter att skilsmässan gick igenom, se 9 kap 1 och 4 §§ äktenskapsbalken (här).

Bodelningsavtal

Bodelningen slutförs genom att parterna undertecknar ett bodelningsavtal som reglerar hur giftorättsgodset ska fördelas dem emellan. Om parterna inte undertecknar ett sådant avtal är bodelningen inte bindande vilket betyder att någon av parterna kan begära en "ny" bodelning flera år senare, se 9 kap 5 § äktenskapsbalken (här). Det finns nämligen ingen preskriptionstid på hur lång tid efter skilsmässan som bodelning kan krävas av någon av parterna, men Högsta domstolen har sagt att om den ena parten genom sin passivitet mer eller mindre förklarat sig nöjd har man förlorat sin rätt att påkalla bodelning, se 9 kap 4 § äktenskapsbalken (här). I ett av fallen hade en make som varit passiv i sju år förlorat sin rätt till bodelning, men i andra fall har det fått gå ännu längre tid utan att maken ansetts ha förlorat sin rätt.

Sammanfattning

Det är alltså möjligt för tingsrätten att bevilja en ansökan om äktenskapsskillnad trots att den andra maken inte vill skilja sig men det kan göras först efter sex månaders betänketid och ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad. Makarna behöver inte ha gjort någon bodelning för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad utan i normala fall görs bodelningen efter att skilsmässan gått igenom. Makarna behöver inte göra någon bodelning överhuvudtaget men om man inte undertecknar något bodelningsavtal är man inte skyddad mot att sin före detta make vid ett senare tillfälle begär att bodelning ska göras. Om den före detta maken genom sin passivitet kan sägas ha förklarat sig nöjd med situationen som den var, har denne ändå förlorat sin rätt till bodelning.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?