Vad gäller först, GDPR eller dataskyddslagen?

2019-03-12 i PUL/GDPR
FRÅGA
Lexbase är en privat svensk databas med utgivningsbevis som innehåller ett omfattande register med fällande brottmålsdomar. Sådana register får enligt art. 10 i Dataskyddsförordningen (GDPR) inte föras utan kontroll av en myndighet. Art. 85.1 säger att medlemsstaterna ska i lag förena rätten till integritet enligt förordningen med yttrandefriheten. Det framgår av 1 kap. 7 § Dataskyddslagen att GDPR inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bl.a. yttrandefrihetsgrundlagen. Fråga:Om det föreligger motstrid mellan yttrandefrihetsgrundlagen och GDPR i fråga om tillåtligheten av en databas som Lexbase, ska svenska myndigheter och domstolar då tillämpa tryckfrihetsförordningen eller eller GDPR? Vilket har företräde, grundlag eller unionsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Unionsrätten har företräde framför svensk rätt, grundlag inkluderad. Däremot ger artikel 85 i dataskyddsförordningen GDPR medlemsstaterna möjlighet att göra undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § dataskyddslagen är endast ett förtydligande av reglerna i artikel 85 GDPR, dvs. att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (166)
2020-01-27 Är jag anonym på Lawline?
2019-12-31 Är det tillåtet att använda en dashcam för att dokumentera parkeringsskador i ett nyckellåst p-garage?
2019-12-29 Får man sätta upp en kamera på sin lägenhetsdörr?
2019-12-15 Personuppgiftsbehandling störningar i boende

Alla besvarade frågor (76600)