Vad gäller för garantitider som avviker från konsumentköplagen?

2020-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vid ett konsumentköp av en musikanläggning ger säljaren ett års garanti. Kan köparen ändå framställa krav om det visar sig efter ett drygt två år att anläggningen är felaktig? Vilka är orsakerna till att ett avtal kan betraktas som oskärligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tokar det som att du undrar vad som gäller för konsumentköp när det uppstår ett fel i en vara. De relevanta bestämmelserna finns i konsumentköplagen (KköpL).

Avtalsvillkor som avviker från konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller mellan företag och konsumenter och bestämmelserna utgör ett minimiskydd till förmån för konsumenterna (1 § och 3 § första stycket KköpL). Det innebär att det finns en laglig garantitid för vissa fel som gäller även om företaget har utställt en viss garantitid som är kortare. I princip så går det inte att avtala bort konsumentskyddet, så villkor som strider mot lagen är inte bindande för konsumenten.

Företagets ansvar för fel mm.

En vara är felaktig om den avviker på så sätt som framkommer i 16 § KköpL, vilket den (något sammanfattat) gör om den avviker från den kvalité som konsumenten hade rimlig anledning att förutsätta (16 § tredje stycket tredje punkten KköpL). För att företaget ska ansvara för felet måste set ha funnits där när varan togs emot av konsumenten, men det kan ha upptäckts först senare (20 § första stycket KköpL). Rör det sig om ett problem med kvalitén på grund av ett fel vid tillverkningen så talar det för dig. Om det istället är så att musikanläggningen har slitits ut tidigare än vad du hade förväntat så beror det på om det vore rimligt att förvänta sig längre hållbarhet. Det som i så fall skulle tala emot är att företaget endast garanterade 1 år. Något som hade talat för var om säljaren sa att den skulle håller längre eller att det av reklam framgick att ett sådant fel inte skulle uppstå inom denna tid. Upptäcks ett fel så måste konsumenten reklamera inom skälig tid för att kunna göra detta gällande och Inom 2 månader anses alltid vara inom skälig tid (23 § KköpL). Det finns en absolut gräns för konsumentens ansvar enligt KköpL som är 3 år efter att konsumenten mottog varan, därefter ansvarar köparen inte för fel (23 § tredje stycket KköpL). Eftersom denna tid inte har passerats för dig så finns det inget som hindrar att du kräver ersättning från företaget, även om det kan vara svårt att visa att du skulle ha rätt till det.

Sammanfattningsvis kan ett avtalsvillkor som strider mot konsumentköplagen lämnas utan avseende (saknar betydelse). Köparen som är konsument kan framställa krav enligt KköpL inom 3 år från att den tog emot varan. Det svåra ligger i att avgöra om det faktiskt föreligger ett fel enligt lagens mening. Utöver detta kan man alltid prata med en säljare och komma överens om en lösning.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1282)
2021-09-20 Kan ett företag ta ut en administrationsavgift för att göra en återbetalning?
2021-09-20 Säljaren lämnar ingen garanti?
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning

Alla besvarade frågor (95763)