Vad gäller för en förmånstagare vid kapitalförsäkring?

2016-10-28 i Sambo
FRÅGA
Min sambo har fyra barn, jag har två. Vi har inga gemensamma barn. Min sambo sparar i Kapitalförsäkring i Avanza med mig som förmånstagare. Har hans barn någon rätt till de pengarna om han avlider före mig?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag delar upp mitt svar i bakgrund, vad som händer när en försäkringstagare avlider samt vad som gäller ditt fall. Längst ner finner du en sammanfattning.

Bakgrund:

Genom att teckna en livförsäkring kan man skapa en ekonomisk trygghet för en efterlevande sambo enligt 1 kap. 2 § försäkringsavtalslagen (FAL) (här). En form av livsförsäkring är kapitalförsäkring och ger rätt till ett fixerat försäkringsbelopp som antingen kan utbetalas i en post eller i flera rater. Försäkringstagaren har en möjlighet att förordna att detta belopp ska exempel tillfalla en person vid tagarens död enligt 14 kap. 1 § FAL (här). Således kan man säga att ett förmånstagarförordnande fyller en liknande funktion som ett testamente, att försäkringstagaren får bestämma vem som ska erhålla beloppet från försäkringen istället som i lag där arvingar ska som huvudregel ska ärva först.

Vad händer när en försäkringstagare dör?

Enligt huvudregeln ska försäkringsersättningen gå till förmånstagaren om försäkringstagaren dör. Detta framgår av 14 kap. 7 § FAL (här)och menas med att denna ersättning inte ska ingå i kvarlåtenskapen. Kvarlåtenskap är det samlade belopp som ska utgå i arv. Syftet med detta är att ersättningen verkligen ska ges till förmånstagaren. Således innebär detta att detta kan stärka en efterlevande sambos ställning i förhållande till den avlidnes bröstarvingar. En bröstarvinge är den avlidnes barn.

Emellertid finns det en chans för dessa bröstarvingar att jämka detta förordnande och på så vis få del av försäkringsbeloppet enligt 14 kap. 7 § 2 st FAL (här). Denna jämkning ska medges om tillämpning av förmånstagare skulle leda till ett oskäligt resultat för de bröstarvingar som har begärt jämkning. Bedömningen ska ses till en helhet där man både tittar på skälen till förordnandet och den ekonomiska ställningen både hos förmånstagaren och bröstarvingarna. Talan om jämkning ska väckas inom ett år från att bouppteckning efter försäkringstagaren är avslutad enligt 14 kap. 7 § 4 st FAL (här).

Ditt fall:

Som du ser ovan är huvudregeln att din sambos bröstarvingar, det vill säga barn inte har någon rätt till pengarna från kapitalförsäkringen om han avlider före dig. Dock kan de jämka detta förordnande och om det är skäligt kan de få en del av försäkringsersättningen. I juridiken kan skäligt översättas till rimligt. Det som ligger i fokus i denna helhetsbedömningen blir skälet till att din sambo har valt dig som förmånstagare samt din och hans barns ekonomiska ställning. Eftersom din sambo ännu inte är avliden är det svårt att i nuläget ge något svar på om en jämkning kan gå igenom men jag lämnar i nästa stycke några riktlinjer hur domstolen kan bedöma denna eventuella jämkning.

Om det handlar om gemensamma barn brukar en jämkning sällan gå igenom eftersom en förälder finns kvar och då kommer dessa barn ärva efter denna senare. Om det däremot handlar om särkullsbarn som i ditt fall kan en jämkning gå igenom om särkullsbarnet har svårt med sin försörjning och inte får nog med pengar från arv eller pension efter den avlidna. Även om särkullsbarnet kan försörja sig själv kan det blir fråga om jämkning om det finns andra rättshandlingar (ex: gåva till sambo etc.) som har missgynnat barnet.

Jag avslutar med att referera ett rättsfall högsta domstolen; NJA 1995 s. 423. I detta fall fick två särkullsbarn igenom en jämkning där förmånstagarna var pappans två nya barn i ett senare äktenskapet. Denna jämkning gjorde att särkullsbarnen erhöll en fjärdedel var av försäkringsbeloppet. Båda dessa barn var vuxna och kunde försörja sig. En omständighet som gjorde att jämkningen gick igenom var att de utan jämkningen endast skulle erhålla 3 000 kr efter fadern.

Detta rättsfall är inte identisk med din fråga eftersom du är sambo och är förmånstagare men som du ser kan det finnas omständigheter som kan tala för en jämkning om särkullsbarnen knappt får några pengar från det ”vanliga” arvet.

Sammanfattning:

En person som är förmånstagare till sin sambos kapitalförsäkring ska som huvudregel erhålla försäkringsbeloppet vid sambons död. Detta gäller även framför andra arvingar. Om det är så att detta försäkringsbelopp är väldigt stort och de övriga tillgångar den avlidne har knappa kan det bli fråga om jämkning så att den avlidnes barn (bröstarvingar) kan få del av försäkringsbeloppet.

Hoppas detta svar gav klarhet!

En stor del av detta svar är hämtad från boken: Rätt Arv - Fördelning av kvarlåtenskap, skriven av Margareta Brattström och Anna Singer. Om du själv vill läsa mer om förmånstagarförordnande hittar du det i kapitel 4.

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (457)
2020-10-27 Påstått testamente och efterlevande sambo
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor

Alla besvarade frågor (85448)