Vad gäller för egna skulder vid skilsmässa?

2020-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag har tagit lån i mitt namn när jag och min man var gifta. Vi har byggt ett hus tillsammans och investerat 700 000 kr. Jag har nu en resterande skuld på 300 000. Om huset skulle värderas till 1 milj kr, hur mycket får jag i giftosrättsgods? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur giftorättsgodset påverkas av att du tagit ett eget lån under äktenskapet. I och med att giftorättsgodset är allt som ni har som inte är enskild egendom (se nedan) kan jag tyvärr inte svara på hur mycket giftorättsgods du har rätt till, däremot kommer jag gå igenom hur den ena makens skulder påverkas giftorättsgodset.

Makarna delar lika på giftorättsgodset

När det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. Det framgår inte av frågan om ni har skrivit något äktenskapsförord. När jag svarar på frågan kommer jag därför utgå från att det inte finns något äktenskapsförord men annars gäller äktenskapsförordet såklart.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här) men det är bl.a. vara sådant man fått i gåva/arv med villkor att det ska vara enskild egendom.

Huvudregeln är att makarna ansvarar för sina egna skulder

När man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet.

Även om man ansvarar för sina egna skulder påverkas man av den andres skulder

Detta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är det man hade på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid bodelningen. Juristerna på Lawlines juristbyrå hjälper dig gärna och du kan boka tid med en av dem på den här länken.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1021)
2021-03-05 Kan man fortsätta äga en bostadsrätt med lån gemensamt efter en skilsmässa?
2021-03-02 Vad ingår vid en skilsmässa
2021-02-28 Skrev över fastighet till fader efter skiljsmässa.
2021-02-26 Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (89960)