Vad gäller för bröstarvingars rätt vid en bouppteckning?

Hej.

Min pappa har dött. Jag är särkullsbarn och vi har inte jaft kontakt på över 50 år.

Han dog i början på juni och jag har inte hört ett ljud från den släkten. Det finns fortfarande ingen bouppteckning (8/1 -20).

Min fråga är om jag kan förlora min rätt om jag väntar för länge, eller om jag kan sitta still i båten och vänta ut vad de nu håller på med?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

När ska bouppteckningen göras?

En bouppteckning ska göras senast tre månader efter att din pappa har gått bort (20 kap. 1 § ÄB). Det är Skatteverket som har det övergripande ansvaret för att kontrollera så att bouppteckningen förrättas i tid och sedan registreras (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Om Skatteverket inte har fått in en bouppteckning så har de ett ansvar att skicka ut en påminnelse för att se till så detta blir gjort. Påminnelsen kommer att skickas ut dels till dödsboet men också till de som är arvingar till din pappa.

Det ska nämnas att det i vissa fall inte behöver göras en bouppteckning. Detta handlar om de fall där den avlidnes tillgångar inte räcker till för att täcka mer än begravningskostnader och en bouppteckning ska då inte förrättas (20 kap. 8a § ÄB).

Vilken rätt har du att närvara vid bouppteckningen?

Som din fars barn är du också hans bröstarvinge och har genom detta en lagstadgad rätt att taga arv efter hans bortgång (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom att du är arvinge har du också rätt att närvara vid bouppteckningens förrättning (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Du har rätt att bli kallad i god tid innan bouppteckningen ska förrättas.

Om samtliga av de arvingar som har rätt att närvara vid bouppteckningen inte har närvarat så får inte Skatteverket registrera bouppteckningen (20 kap. 9 § tredje stycket ÄB). Om detta ändå har skett utan att du fått närvara så har du tio år på dig att ta vara på din rätt att närvara som arvinge. Jag skulle därför i denna situationen råda dig att kontakta Skatteverket för att kontrollera hur den aktuella situationen för bouppteckningen ser ut samt kontrollera om den har förrättats eller inte.

Vad har du för rättigheter vid en bouppteckning?

Avslutningsvis vill jag även kort redogöra för vilka rättigheter du har som bröstarvinge till arv efter din far. Du har vid en bouppteckning rätt att som minst få ut din laglott, vilket motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om din far har testamenterat bort hela eller större delar av sin kvarlåtenskap så kan du välja att jämka detta testamente för att få ut din andel (7 kap. 3 § ÄB).

Sammanfattning

Du har som bröstarvinge en lagstadgad rätt att närvara vid din den bouppteckning som görs efter din fars bortgång. Då det i detta fallet har gått över sex månader sedan dödsfallet skulle jag råda dig att kontakta Skatteverket för att få mer information om just denna bouppteckningen. Om den har förrättats utan att du fått tillfälle att närvara kommer den att göras om och du har då rätt att delta i denna. Som bröstarvinge har du även rätt att få ut din laglott vilket innebär att du inte kan göras arvslös efter din far.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”