Vad gäller angående rättegångskostnader i diskrimineringsmål?

2020-10-28 i Övrigt
FRÅGA
Om en arbetstagare enskilt vill väcka talan i domstol för diskrimineringsersättning efter ett DO-beslut om att arbetsgivaren "inte fullgjort sin utredningsskyldighet vid upplevda sexuella trakasserier enligt 2 kap. 3 paragrafen diskrimineringslagen", är det förenat med en kostnad för den enskilde arbetstagaren?Finns det statistik på sådana utfall i sådana ärenden?Anledningen till frågan är om det finns en rimlig chans för enskild att vinna eller om det istället kan komma att kosta både pengar, jobbiga återupplevelser och energi i onödan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att ge sig in i en rättegång är alltid förknippat med risk för stora kostnader. I arbetsrättsliga tvister gäller i princip rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader där den förlorande parten ska stå för motpartens rättegångskostnader (se 18 kap. 1 § RB). Det framgår emellertid av 5 kap. 2 § i lag om arbetsrättsliga tvister att det kan förordnas att vardera part ska bära sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet hade skälig anledning att få målet prövat.

Huruvida det är värt risken att väcka talan är alltså något man måste överväga i varje enskilt fall. Dessutom kan en rättegång som du säger vara förknippat med besvär på grund av att det kan ta lång tid och även innebära jobbiga återupplevelser. Huruvida det finns statistik angående vinstfrekvensen hos käranden i dessa fall vet jag inte, men jag skulle inte tro att det är något som det förs statistik över.

När det gäller diskrimineringsmål har enskilda som vill väcka talan mot en arbetsgivare en möjlighet att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, en ideell intresseorganisation eller sitt fackförbund. Alla dessa har rätt att föra talan för den enskilde om denne medger det (se 6 kap. 2 § första stycket diskrimineringslagen). Fackförbundets rätt att föra talan går först (se 6 kap. 2 § tredje stycket diskrimineringslagen). Mitt råd till dig hade varit att i första hand försöka få någon av dessa att föra talan åt den som har blivit diskriminerad. Om ingen av dessa skulle vilja föra talan återstår alltid möjligheten för den diskriminerade att själv väcka talan, varvid ett ordentligt övervägande om för- och nackdelar bör göras.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93124)